Golf kurallarının tanımlar bölümü oyun kurallarının metninde adı geçen kırktan fazla tanımı içermektedir. İyi kavranan tanımlar kuralların doğru olarak yorumlanmasında yardımcı olacaktır. Bunların başlıcaları;

Başlama yeri: Deliğe başlarken ilk vuruşun yapıldığı yer; sınırları iki işaretle belirtilmiştir. Parkur: Başlama yeri, green, oynanan delik ve tüm engeller dışında golf sahasının tamamı.

Engeller: Oyun sahasındaki tüm kum ve su engelleri Green: Oyun sahası içerisinde yer alan pata vuruşunun yapıldığı, içerisinde 4’/4 inch deliğin bulunduğu bölge.

Sınırdışı: Golf sahasının dışında yer alan bölge. Bir topun tamamı bu sahanın içerisinde ise top, sınır dışında kabul edilir.

Köksüz cisimler: Toprağa saplı veya gömülü bulunmayan, kökü olmayan, sopaya yapışmayan ve bu şekilde oyunun oynanmasını engel olmayan taş, yaprak ve dal gibi doğal cisimler.

Manialar: Her tür insan yapısı cisimlere verilen addır. – Sınır dışını belirleyen cisimler,
– Sınır dışında bulunan insan yapısı sabit manianın her hangi bir kısm,;
– Oyun komitesince sahanın ayrılmaz bir parçası olarak bildirilen her hangi bir yapıt, istisna teşkil eder.

Geçici su: Bir oyuncunun vuruş duruşunu almasından önce veya sonra sahada geçici olarak beliren su birikintileri. Kırağı ve don geçici su değildir.

Onarım bölgesi: Sahanın oyun komitesince işaretlenen her hangi bir bölümü. Tanım, işaretlenmemiş olsa bile, kaldırılmak üzere istiflenmiş malzemeyi ve açılmış deliği de kapsar.