Hentbol oyununun hücum safhalarını dört devreye ayırabiliriz.

Birinci devre-Basit hızlı hücum

Tanımı : Henüz organize olmamış savunmaya karşı, kalecinin veya bir saha oyuncusunun pasıyla uygulanan hücumdur.

Akışı : Kaleci veya bir saha oyuncusu tarafından hızlı hücum için koşan oyuncuya pas aktarılır ve kale sahasına yakın yerde top sürme sonunda kale atışı uygulanır.

Özelliği : Bir takımın oyuncuları, hızlı hücumu gerçekleştirebilmek için topun kendi takımın kontrolünden çıktıktan veya topun kendi takımın kontrolüne geçtikten sonra en kısa zamanda savunma durumundan hücum durumuna geçmeleridir. En etkili hücum çeşidi olan hızlı hücum gol atma olasılığı varsa mutlaka denenmelidir.Hızlı hücum golü, rakip saha oyuncular ve kaleci üzerinde olumsuz bir psikolojik etki-bozgun-yaratırken, gol atan takım üzerinde sevinç, güven,azim ve hırs oluşturur.

Uygulanışı : Hızlı hücum rakibin savunmaya çekilmesine olanak vermeden mümkün olan en çabuk hızla gerçekleştirilmelidir. Önceden planlanmış pozisyonlarda rakibin hücumu bir kanattan devam ederken öbür kanattaki aktif savunması söz konusu olmayan savunma oyuncusunun ileriye kaçırılması ile hızlı hücum gerçekleştirilebilir.Bu pozisyonda boşalan yerin, kanattan kanata aktarılan topların, kaleden dönen topların savunulması diğer oyuncular tarafından yapılmalıdır. Hızlı hücum bir kanattan, iki kanattan veya iki kanat ve ortada olmak üzere çeşitli yerlerde yapılır. Savunmadan çıkarak hızlı hücumu gerçekleştirecek oyuncular ya kanat savunma oyuncuları veya ileride oynayan (5:1-4:2) savunma dizilişinde olduğu gibi ileride oynayan oyunculardır.Hızlı hücum uygulanırken rakip takım oyuncuları da engel olmak amacıyla geri çekileceklerinden istenilen şekilde pas verilmeyebilir. Bu durumda,hızlı hücum bir aracı ile gerçekleştirilir.Pas alınarak uygulanan bir hızlı hücumun başarı şansı şu öğelere bağlıdır.

  1. Koşu yolu-koşu hızı.
  2. Güvenli ve uygun pasın yerini bulması.
  3. Topun kontrolü veya uygun pozisyonda tutulması.
  4. Topun kurallara uygun olarak kullanılması-sürülmesi ve kale atışı.

İKİNCİ DEVRE- Gelişmiş hızlı hücum :

TANIMI : Organize olmamış savunmaya karşı iki veya daha fazla

hücum oyuncusu ile yapılan hızlı hücumdur.

Bir iki paslaşmadan sonra kale atışı ile sonuçlandırılır.

ÖZELLİĞİ VE UYGULANIŞI : Çoğu kez hücumdaki telaş, rakibin kendi sahasına çabuk çekilmesi nedeni ile kale atışı pozisyonu bulunamayabilir. Bu durumda telaş arkadan gelen (ikinci dalga) oyuncuları veya diğer uçlar tarafından desteklenir. Bu oyuncular aynı hızla karşı hücum bölgesine geçerler. Savunmanın aldatılması için kısa paslaşmaya paslaşmaya olanak verecek şekilde bu oyuncuyu desteklerler. Buna gelişmiş hızlı hücum denir. Bu tarz bir hızlı hücumun sonunda geniş saha oyuncularına kale atışı olanağı sağlanmış olunur. Veya kale sahası çizgisine akın bir oyuncuya güvenli bir şekilde aktarılan pasla, onun savunmasının müdahalesin fırsat bırakmadan kale atışı yapması şansı yaratılır. Gelişmiş hızlı hücuma ve oyuncularla birlik diğer oyuncularda katılabilirler.

ÜÇÜNCÜ DEVRE – Hücumun organize edilmesi

Tanımı: Bu devre genellikle dinlenme devresi olara anılır. Başarısız hızlı hücumdan sonra sonuçlandırma devresine girmek ve rakip kale sahası önünde hücum eden takımın hücum dizilişini kurabilme davranışları bu devrenin amacıdır.

Özelliği: Hücum eden takımın serbest bir halde, hücum dizilişine geçebilmesi için rahatlama devresi özelliğini gösterir. Tüm oyuncular rahat ve derin bir şekilde nefes alıp vererek kendilerine gelirler. Savunmanın diziliş özelliğine ve bu dizilişin zayıf olan yönlerine doğru yapılacak hücum girişimlerinde, başarılı olabilecek sonuçlandırma çabalarının uygulamaları da bu devrede gerçekleştirilir.

AKIŞI : Hızlı hücumda organizasyon devresine geçiş: Hızlı hücum sonrasında bir oyuncu, hücumun başarılı bir şekilde sonuçlanamayacağını anlayınca, kendi takım arkadaşlarına hızlı hücumu sona erdiğini belirli bir teknik elementler göstererek belli eder. Bu oyun alanının bir yerinde hareketsiz top sürme veya bir diğer oyuncuya vereceği bir arkadan pasla olabilir. Hızlı hücumun başarı ile sonuçlanamayacağı savunmanın geçen süre içerisinde yerini almasından dolayı anlaşılmaktadır. Hızlı hücum yerinde top süren veya diğer bir oyuncuya arkadan pas veren, oyuncuyu gören takımın diğer üyeleri artık yavaş yavaş kendilerini oynadıkları pozisyonlarda geçerek, hücumun organizeli bir hale gelmesini sağlarlar.Artık bu aşamadan sonra yapılması gereken davranışlar, emniyetli paslaşmalar ve yeniden süpriz yaratacak top çevirmeleri gerçekleştirilmektedir.
Hücumun üçüncü devresinde özel teknik elementi topa doğru veya toptan uzaklaşarak yapılan küçük koşmalardır.
DÖRDÜNCÜ DEVRE – SONUÇLANDIRMA
Üçüncü devrenin içindeki dinamik (bölümler) hücum dizilişinin ( 3:3) veya (2:4) hazırlanmasını sağlarlar. Bu devre içinde, hücumun, temel taktik elementleri kullanarak kale atışı olanağının yaratılması ve başarı ile sonuçlandırılması istenir, bunun için hücumun kullanabileceği temel elementler olarak şunları sayabiliriz: Dalmalar, piston, aldatmalar, aldatmalı pistonlar, çapraz geçiş, perdeleme, geniş alan perdelemesi ve çekilme. Bunu yanı sıra bu devrede aşağıdaki ilkelere özellikle dikkat etmek gerekir. – Top emniyeti- Ritim değiştirme- Bireysel aksiyonların değiştirilmesi 3:3 ve 2:4 oyun sistemleri uygulamaları statik ve dinamik olarak yapılabileceği gibi aşağıdaki üç olasılık kullanılarak oynanabilir. Bunları hücum şekilleri olarak inceleyebiliriz.- Deneme- Atış pozisyonu arama- Tipik pozisyonların kullanılması- Önceden denenmiş kombinasyonların kullanılması.