-GÖRSEL : -Oyun gözlemi ve uygun yazılı çizgilerle

-Film veya video kamera ile,

-AKUSTİK : -Oyun sırasında ses bantlarına kaydedilmiş konuşmalarla.

2.4.2 TAKIMIN KENDİSİ

Kendi takımımızın neler yapabileceği, oyuncuların özellikleri ve takımın;

-psiko-fiziksel

-teknik

-taktik

alandaki özelliklerine bağlıdır.

3- BİREYSEL HÜCUMUN TEMEL TEKNİK ve TAKTİK ÖZELLİKLERİ

3.1. HÜCUM OYUNCUSUNUN UYMASI GEREKEN TEMEL İLKELER:

Top kendi takımımızın kontroluna geçtiği andan itibaren, hücum oyuncularının dikkat etmesi gereken temel ilkeleri şu şekilde sıralayabiliriz.

1.1 Hücum durumuna en kısa zamanda uyum sağla.

1.2 Hızlı hücum olanaklarını sezinle ve bunları bölge uygula.

1.3 En kısa zamanda hücumdaki hücum bölgendeki yerini ve pozisyonunu al.

1.4 Hücum bölgende serbest kalmaya çalış, hareketli ol ve rakibini bağla.

1.5 Devamlı topa sahip oyuncu ile irtibat halinde bulun.

1.6 Devamlı olarak serbest kalmaya çalış, top almaya her an hazır ol.

1.7 Hızlı paslaşırken, pasların emniyetine dikkat et.

1.8 Savunmanın davranışlarını devamlı gözle.

1.9 İçeriye dalma ve kale atışlarını, savunmaya aldatma olarak kullanarak,

savunmayı üzerine çekmeye çalış.

1.10 Savunma dizilerine çapraz koş.

1.11 Çoklukta hücuma erişmeye çalış ve bundan yararlan.

1.12 Kale atışlarında savunma oyuncusunu ve kalecinin yerini ve reaksiyonlarını

devamlı kontrol altında tut.

1.13 Rakibin hızlı hücum tehlikesine karşı geri sahanın kontroluna ve

emniyetine dikkat etmek.

3.2 Topsuz teknik

2.1 Yer değiştirme

2.2 Yön değiştirme

2.3 Perdeleme

2.4 Dalma

3.3 Topla teknik

3.1 Pas

3.1.1 Top tutma

3.1.2 Top atma

3.2 Top sürme

3.3 Kale atışları

3.4 Piston

3.5 Aldatmalar

3.6 Perdelemeler

  1. Bireysel hücumun temel teknik ve taktik özelliklerini geliştirici, oyun ve alıştırmalar sıralaması

(PAS) Top tutma ve atma

Bu iki element, çalışma içinde birbirinden ayrılmadan uygulamalıdır.

Çalışmalar sırasında aşağıdaki temellere dikkat etmek gerekir.

4.1.1 Atma alıştırmaları

1.1 Top eşe kısa bir yolla verilmelidir.

1.2 Topu atanla yakalıyan arasında bakışlarla anlaşma olmalı, sonra topa sahip olan izlenmelidir.

1.3 Atışlar hem sağ elle hem de sol elle uygulanabilmelidir.

4.1.2 Tutma alıştırmaları

2.1 Tutma iki elle yapılmalıdır. Daha sonraları tek elle tutmada verilmelidir.

2.2 Tutma tekniği topun geliş yüksekliğine göre belirlenirler.Hafif bükülü

parmaklar küçük bir üçgen-yuvarlak oluştururlar.

2.3 Yüksekten ve göğüs yüksekliğinden gelen toplar tutulurken parmak

uçları yukarıya bakar baş parmaklar birbirlerine yakındır.

2.4 Alttan gelen topları tutarken parmak uçları yere bakar ve küçük parmaklar birbirlerine yakındır.

2.5 Top tutulurken gövdeye temas etmemelidir.Top tutulduktan sonra es ek pir şekilde kontrol altına alınmalıdır.

4.1.3 Topu tutma ve atma çalışmaları önce durarak, daha sonra değişik

uzaklık ve pozisyonlarda (oturarak, ayağa kalkarken, yer-yön değiştirirken v.b gibi) giderek hareket e şekilde uygulanmalıdır.

4.1.4 Top tutma ve atmayı geliştirici oyun sıralaması

– OYUNLAR-

4.1 Stop oyunu

Topu elinde tutan ortadaki oyuncu topu havaya atarken bir oyuncunun ismini söyler.

İsmi söylenen oyuncu topu tutar.Aynı hareket tekrarlanır.

Uygulama: Top değişik yüksekliklerde ve değişik açılarda atılabilirler.

4.2 Kule topu oyunu İç içe iki daire çizilir,ortadaki dairenin

çapı 1m.dir. Ortada bir sağlık topu bulunur.

Büyük dairenin dışındaki oyuncular, aralarında pas yaparak sağlık topunu vurmaya çalışırlarken iki dairenin arasındaki oyuncu sağlık topunu savunmaya çalışır.

4.3 Kasa topu oyunu İç içe dizilmiş iki daire vardır, içerdeki

dairenin çapı 3m.dir.ve içinde bir kasa parçası vardır. Dışarıdaki dairenin, dışındaki oyuncular paslaşarak topu kasanın içinden geçirmeye çalışırken, iki dairenin içindeki oyuncular, onları engellemeye çalışırlar.

4.4 Kaplan topu oyunu Dairenin içinde bir ebe vardır,dairenin

dışındaki oyuncular aralarında pas yaparak ebeyi vurmaya çalışırlar.

4.5 Ortadaki eşe pas verme oyunu İç içe dizilmiş iki daire vardır içerdeki dairede bir oyuncu, dışarıdaki dairede hücum oyuncuları,iki dairenin arasında hücum oyuncuları arasından 1-3 eksik savunma oyuncuları vardır.Hücum oyuncuları aralarına pas yaparak ortadaki ebeye topu aktarmaya çalışırlar. Savunma oyuncuları ise onları engellemeye çalışırlar.

4.1.5 Bireysel ve grup alıştırmaları

5.1 Duvarla bireysel çalışma Duvara sağ ve sol elle top atılır ve dönen toplar çift elle yakalanır. Değişik yükseklikte direkt atışlar,değişik yükseklikte indirekt atışlar.

5.2 Salonda bireysel çalışma

a- Top tek ve çift elle havaya atılır ve yakalanır.

b- Yüksek atılmış top sıçratarak tutulur.

c- Top yere vurulup tutulur-durarak veya yer değiştirerek.

5.3 Eşli alıştırmalar(uzaklık yaklaşık 5 metre)

a- Değişik yüksekliklerden sağ ve sol elle direkt atışlar ve tutuşlar.

b- Sağ ve sol elle sektirmeli atışlar.

c- Dönerek-yer ve yön değiştirerek atmalar ve tutmalar.

d- Yatma-dönüş-atış,atış-dönüş-tutma

e- Atış kolunun yönü diğer kolun yönündedir.

5.4 Geliştirilmiş alıştırmalar

a- Uzaklık değiştirilir.

b- Top yuvarlanır.

c- Sıçrama sonrası top atılır.

d- Top sıçranarak tutulur ve hemen atılır.

e- İki topla aynı anda paslaşılır.

4.1.6 Yüklenmeli top atma ve tutma oyunları

6.1 Krala top atma

Savunma oyuncularından 1-2 fazla hücum oyuncuları engellemelere rağmen kasa üzerinde duran krala pas vermeye çalışırlar.

6.2 Kendi kalesine pas verme

Her takımın top kendilerinde olduğunda,rakip

çizgi kalesindeki kalecilerine pas vermeye

çalışırlar.

6.3 File üzerinden rakip sahaya top atma

Voleybol sahasında hücum sahasının içine girmeden rakip sahaya top atılır.Atılan toplar yere düşürülmeden yakalanıp tutulduğu yerden tekrar rakip sahaya atılır.Top yere düşerse rakip puan kazanır.

4.1.7 Pas alıştırmaları

7.1 Duvara karşı atışlar

Duvarda belli hedefler vardır isabet istenmelidir

7.2 Karşılıklı eşe pas Değişik yüksekliklerden paslaşma yapılır.

Karşılıklı eşe koşarken pas

7.3 Çapraz paslaşma ve koşu

7.4 Üçgen formunda paslaşma

KOŞU YOLU

a-Kendi gurubunun c- Sağdaki gurubun

b-Karşı gurubunun d-Soldaki gurubun

e-Tüm çevreyi dolaştıktan sonra tekrar kendi gurubunun arkasına şeklinde olabilir.

4.1.8 Hareketli paslaşma alıştırmalarına örnek formlar

Oyuncuların her birinde Pas veren topu attığı

Top vardır.Ortadaki oyuncuyla yere gidiyor.

Pas yapılıyor.

4.2 TOP SÜRME

2.1 Top sürme iki bölümde incelenir.

1.1 Topu yerde sürekli vurarak-sıçratma-(sürme)

1.2 Top-tek veya çift elle topun tutulmasından sonra,topun yere birkez vurulup tutulması.Top sürme tek elle uygulanır,her iki elin değişerek kullanılması arzu edilenidir.

4.2.2 Top sürme çalışmalarında dikkat edilmesi gereken özellikler

2.1 Top süren el açık,parmaklar hafif top çevresi şeklinde bükülü

Olmalıdır.

2.2 Top sürme hareketi alt kol ve elle uygulanır.

2.3 Top sürmeyi yapan elin hareketi aşağıdan yukarıya doğrudur.

2.4 Top sürme-temel çalışmalarda kalça yüksekliğinden yapılmalıdır.

2.5 Top aşağıdan yukarıya çıkarken elle (parmaklarla)kontrol Altına alınmalı,top yere doğru vurulmamalıdır,yumuşak bir şekilde itilmelidir.

2.6 Top vücudun yanında sürülmeli,bu şekilde emniyete alınmalıdır.

2.7 Top sürme ve koşu ritmi uygun olmalıdır.

2.8 Top sürme koşu hızına uygun olmalı,ileriye doğru yapılmalıdır.