Tıp

İskelet Sistemi

İskelet, birbirleriyle eklemlerle birleşen kemiklerden meydana gelmiştir. Kemikler, vücudun yumuşak kısımlarına dayanak görevinde bulunan beyaz, sert ve sağlam oluşumdurlar. Üzerlerine yapışan kasların kasılması ile pasif olarak hareket işine katılırlar. Bu kemiklerin her birine ayrı ayrı isimler verilmiştir. Yetişkin bir insanda 206 kemik vardır. Bütün kemikler, tıkız ve sünger dokudan yapılmıştır. Tıkız doku, kemiklerin çevresinde bir tabaka meydana getirir. Sünger doku ise tıkız doku kılıfının içinde olup kemik lamellerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Kemik trabekülleri adını alan bu lameller kemiklerin dayanıklı olmalarını sağlarlar. Kuru bir kemikte sünger dokunun araları boştur. Taze ve yaş kemikte ise bu boşluklar, kemik iliği denen kırmızı ve yumuşak bir madde ile doludur.

Kemikler dış görünüşleri bakımından üç cinstir:

A.Uzun Kemikler: Kol ve bacak iskeletinde bulunur. Bunların boyları, genişliklerinden ve kalınlıklarından daha çoktur.

B.Yassı Kemikler: Başımızda, omzumuzun arkasında, kalçamızda bulunur. Bu kemiklerin uzunluklarıyla genişlikleri, kalınlıklarından daha çoktur.

C.Kısa Kemikler: Omurga ve bilekte bulunur. Bu kemiklerde her üç boyut hemen hemen birbirine eşittir.

KÖPRÜCÜK KEMİĞİ:

Omuz kavşağının ön kemiğini teşkil eden köprücük kemik yatay durumda konulmuş ve (S) harfi biçiminde bükülmüş uzun bir kemiktir.

GÖĞÜS KEMİĞİ:

16-18 cm. uzunluğunda, yukarı ucu daha geniş ve arkada, alt ucu daha dar ve önde simetrik olan bir kemiktir. Yapılışı bakımından omurlara benzer.

KÜREK KEMİK:

Omuz kavşağının arka kemiğini teşkil eden kürek kemik, tepesi aşağıda bir üçgene benzer.

KOL KEMİĞİ:

Bu, uzun bir kemik olup eklemli iki ucu vardır.

KABURGALAR:

Şerit biçiminde, yassı ve yay gibi bükük olan kaburgalar, göğüs boşluğunun büyük bir kısmını sararlar. Her bir tarafta 12 kaburga vardır. Kemik kaburga ve kıkırdak kaburga olmak üzere ikiye ayrılılar. Kaburgalara birçok kas yapışıktır, bunlardan diyaframa hareketiyle göğüs kafesinin çaplarını değiştirir ve solunuma hizmet eder.

KALÇA KEMİĞİ:

Bu, geniş bir kemik olup yetişkinlerde bir parçadan yapılmış ise de, yeni doğmuş veya doğmamış çocukta üç parçadan yapılmıştır.Yassı, geniş, girinti ve çıkıntısı çok olan ve leğenin ön ve yan duvarlarını meydana getiren bir çift kemiktir.Arkada kuyruk sokumu kemiği ile, aşağıda ve dışta kalça eklemini yapmak üzere uyluk kemiğiyle, önde çatı tümseğini meydana getirmek üzere birbiriyle eklemleşir.Kalça kemiği önemli bir kaç kemik engebesi gösterir.Kalça ibiği kemiğin kalınlaşmış olan üst kenarıdır; kalça ön üst dikeni ile kalça arka üst dikeni arasında bulunur.Büyük siyatik çentiği kalça arka üst dikeni ile kalça arka alt dikeni arasında yer alır, kalça arka alt dikeninin altında ise otururken desteklik eden iskiyon tümseği vardır.Altta ve önde bulunan çatı koluna, karın kaslarıyla Fallop kemeri yapışır.

UYLUK KEMİĞİ:

Çok uzun ve iri bir kemiktir.Eklemli iki ucu vardır.Normal durumda aşağıya, içe ve biraz da öne eğik olup gövde kısmı öne doğru dışbükeydir.

EL BİLEK KEMİKLERİ:

İki sıra üzerine dizilmiş sekiz kemiktir.Genel olarak hepsinin altışar yüzleri vardır.Bunlardan ikisi ön ve arka olup pürtüklü, diğerleri ise ikisi yan, ikisi alt ve üst olup ekseriya eklem yapmaya yararlar.
Gökhan TOMBUL

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir