Spor

Karate Müsabaka Kuralları Nelerdir

1- Müsabaka alanı

2- Müsabaka sahasının sınırlarının işaretlenmesi

3- Yerlerin belirlenmesi

4- Müsabıklar

5- Sıkletler

6- Sınıflandırma ve müsabaka metodları

7- Müsabaka süresi

8- Kura çekimi

9- Tartı

10- Müsabaka ile ilgili uygulamalar

11- Müsaade edilen teknikler ve alanlar

12- Geçerli puanlar

13- Puanlama ve yayımlanması

14- yasaklanmış hareketler

15- Üstünlük kararı

16- Kararlar

17- Yere düşme

18- Yere düşme/ knock down ile ilgili kararlar

19- Müsabakaya ara verme ile ilgili uygulamalar

20- Orta ve yan hakemler

21- Kayıt hakemi

22- Görevlilerin tayin edilmesi

23- Müsabaka kurallarında belirlenmemiş olan diğer konular

24- İtiraz

1- MÜSABAKA ALANI:

Müsabaka sahası 1212m ölçülerinde olacak ve herhangi bir engelleyici çıkıntı olmayan pürüzsüz bir yüzeye sahip olacaktır. Müsabaka sahası elastik bir minder ile kaplanacaktır. Bununla birlikte eğer zorunlu ise müsabaka sahası zeminden 0,5–0,6m yükseklikte bir platform üzerini inşa edilecek ve müsabıkların emniyeti için sınır çizgisi dışı 30 dereceden daha az bir eğimle meyilli bir şekilde yapılacaktır.

2- MÜSABAKA SAHASININ SINIRLARINI İŞARETLENMESİ:

1212m lik müsabaka sahasının 88m lik kısma müsabaka alanı olarak isimlendirilecek ve müsabaka alanının dış kısmına uyarı alanı denilecektir.

Müsabaka alanının ve uyarı alanının işaretlenmesi iki alanın yüzey renklerinden farklı renklerle ayırt edilecek şekilde veya yüzeyin tamamı bir renkte ise 5 cm genişliğinde beyaz bir çizgi gösterilecektir.

Müsabaka alanı ve uyarı alanı arasındaki ayrım çizgisine uyarı çizgisi denilecek ve müsabaka alanının en dış çizgisine sınır çizgisi adı verilecektir.

3- YERLERİN BELİRLENMESİ:

 • ORTA HAKEM YERİ:

Müsabaka alanı merkezinden 3. sınır çizgisine doğru 1,5m geride bulunan nokta orta hakemin yeri olarak belirlenecektir.

 • YAN HAKEMLERİN YERİ:

Müsabaka alanının merkez noktasına bakacak şekilde; 1.sınır çizgisinin 0,5m dışarıdaki yer 1.Yan hakemin yeri, 2.sınır çizgisinin alt köşe noktasından 0,5m dışarıdaki yer 2.Yan hakemin yeri, 2.Yan hakemin karşısında 4.sınır çizgisinin 0,5m dışındaki yer 3.Yan hakemin yeri olarak belirlenecektir.

 • PUAN KAYIT HAKEMİ’NİN YERİ:

Yan hakemin 1,5m gerisinde ve 3m soldaki yer Puan Kayıt Hakeminin yeri olarak belirtilecektir.

 • DOKTOR’UN YERİ:

Puan Kayıt Hakemi’nin solunda, 6m mesafede karşısındaki yer Doktorun yeri olarak belirlenecektir.

 • MÜSABIKLARIN YERİ:

Müsabıkların yeri; birbirine bakacak şekilde müsabaka alanının merkez ortasından 1’er m sağında ve solunda olmak üzere belirlenecektir. Sağ taraf mavi ve sol taraf kırmızı müsabıkın yeri olarak belirlenecektir.

 • ANTRENÖRÜN YERİ:

Her bir müsabıkın tarafındaki Sınır Çizgiden 1m uzaktaki nokta Antrenörlerin yeri olarak belirlenecektir.

 • KONTROL MASASININ YERİ:

Müsabıkların koruyucu malzemelerinin kontrolü için, kontrol masası müsabaka sahasının girişine yakın olacaktır.

4- MÜSABIKLAR:

A- MÜSABIKLARIN KIYAFETLERİ

 • Müsabık tekvando elbisesi (dobok) ve koruyucu giyecektir.
 • Müsabık vücut koruyucusu, kafa koruyucusu, kasık koruyucusu, kol ve ayak korucularını müsabaka alanına girmeden giyeceklerdir, kasık koruyucusu, kol ve ayak koruyucularını Doboklarının altına giyeceklerdir.

B- SAĞLIK KONTROLÜ:

 • IOC ( Uluslararası Olimpiyat Komitesi) tarafından kanunla doping olarak belirlenmiş uyuşturucu veya kimyasal maddelerin kullanımı yasaktır.
 • Organizasyon herhangi bir test uygulamada yetkilidir.

5- SIKLETLER:

Sıkletler erkek ve bayan olmak üzere iki kategoriye ayrılmıştır.

Erkekler Kategorisi
Bayanlar Kategorisi

Yüzgeç:

54kg’ı aşmayan

47kg’ı aşmayan

Sinek:

54kg’dan fazla 58kg’ı aşmayan

47kg’dan fazla 51kg’ı aşmayan

Filiz:

58kg’dan fazla 62kg’ı aşmayan

51kg’dan fazla 55kg’ı aşmayan

Tüy:

62kg’dan fazla 67kg’ı aşmayan

55kg’dan fazla 59kg’ı aşmayan

Hafif:

67kg’dan fazla 72kg’ı aşmayan

59kg’dan fazla 63kg’ı aşmaya

Hafif Orta

72kg dan fazla 78kg’aşmayan
63kg dan fazla 67kg’aşmayan

Orta

78kg dan fazla 84kg’aşmayan
67kg dan fazla 72kg’aşmayan

Ağır

84kg’ı aşan
72kg’ı aşan

Olimpik oyunlar için aşağıdaki sıkletler belirlenmiştir.

Erkekler Kategorisi
Bayanlar Kategorisi

58kg’ı aşmayan
49kg’ı aşmayan

58kg dan fazla 68kg’aşmayan
49kg dan fazla 57kg’aşmayan

58kg dan fazla 80kg’aşmayan
57kg dan fazla 67kg’aşmayan

80kg’ı aşan
67kg’ı aşan

Dünya Gençler Şampiyonası için sıkletler aşağıdaki gibi belirlenmiştir.:

Erkekler Kategorisi
Bayanlar Kategorisi

Yüzgeç

45kg’ı aşmayan
42kg’ı aşmayan

Sinek

45kg dan fazla 48kg’aşmayan
42kg dan fazla 44kg’aşmayan

Filiz

48kg dan fazla 51kg’aşmayan
44kg dan fazla 46kg’aşmayan

Tüy

51kg dan fazla 55kg’aşmayan
46kg dan fazla 49kg’aşmayan

Hafif

55kg dan fazla 59kg’aşmayan
49kg dan fazla 52kg’aşmayan

Welter

59kg dan fazla 63kg’aşmayan
52kg dan fazla 55kg’aşmayan

Hafif Orta

63kg dan fazla 68kg’aşmayan
55kg dan fazla 59kg’aşmayan

Orta

68kg dan fazla 73kg’aşmayan
59kg dan fazla 63kg’aşmayan

Hafif Ağır

73kg dan fazla 78kg’aşmayan
63kg dan fazla 68kg’aşmayan

Ağır

78kg’ı aşan
68kg’ı aşan

6- SINIFLANDIRMA VE MÜSABAKA NOTLARI:

Müsabakalar aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır.

 • Bireysel müsabakalar normal olarak aynı sıklette olan müsabıklar arasında yapılacaktır. Gerektiğinde bir tek sınıflandırma ortaya çıkarmak için birbirine yakın olan sıkletler birleştirilir.
 • Takım müsabıkları: Müsabaka sistemleri :

Ağırlık sınıflandırmasına tabi tutularak aşağıdaki sıkletlerde beş (5) müsabık:

Erkekler:

Bayanlar:

54kg’ı aşmayan
47kg’ı aşmayan

54kg dan fazla 63kg’aşmayan
47kg dan fazla 54kg’aşmayan

63kg dan fazla 72kg’aşmayan
54kg dan fazla 61kg’aşmayan

72kg dan fazla 82kg’aşmayan
61kg dan fazla 68kg’aşmayan

82kg’ı aşan
68kg’ı aşan

Ağırlık sınıflandırılmasına tabi tutularak sekiz (8) müsabık.

Ağırlık sınıflandırmasına tabi tutularak sekiz (4) müsabık (İki yakın sıkletin birleştirilmesi suretiyle sekiz ağırlık sınıflandırılmasının dört ağırlık sıkleti halinde birleştirilmesi.)

Müsabaka sistemleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:

a) Tek elemeli turnuva sistemi

b) Round robin sistemi

Olimpik Oyunları Tekvando Müsabakaları müsabıkları arasında bireysel sistemde uygulanacaktır.

WTF tarafından kabul edilen tüm uluslararası takım müsabakalarında, 4 müsabıktan aşağı olmamak üzere en az 4 ülke takımının iştirak etmesi, her sıkletin en az dört müsabıktan oluşması halinde geçerli olacaktır., herhangi sıklette 4 müsabıktan aşağı olduğu taktirde resmi netice olarak kabul edilmeyebilir.

7- MÜSABAKA SÜRESİ:

Müsabaka süresi; raundlar arası bir dakikalık dinlenme süresi olmak suretiyle erkek ve bayanlarda üç dakikalık üç raund ile Dünya Gençler Şampiyonasında raundlar arası bir dakikalık dinlenme süresi olmak suretiyle iki dakikalık üç raund olacaktır. Bununla beraber WTF’nin onayı ile raundlar arasında bir dakika dinlenme ile müsabaka süresi iki dakikalık üç raund olarak kısaltılabilir.

8- KURA ÇEKİMİ:

A. Kuraların çekimi ilk müsabakadan bir gün önce WTF yetkilileri ve iştirak eden ülke temsilcilerinin hazır olduğu bir anda uygulanacaktır ve kura çekimleri iştirakçi ülkelerin resmiyetteki isimlerinin İngilizce alfabetik sıraya göre Yüzgeç sıkletinden başlayarak yapılacaktır.

B. Kura çekiminde bulunmayan iştirakçi ülke yetkililerinin adına yetkili kılınan görevliler yapacaktır.

C. Ad çekme sıralaması Kafile Başkanları toplantısı kararına göre değiştirilebilir.

9- TARTI:

A. Müsabıkların tartılması, müsabaka günü müsabakadan bir saat önce tamamlanmış olacaktır.

B. Tartı esnasında ; erkek müsabık kilot, bayan müsabık kilot ve sütyen giymiş olacak. Ancak müsabıkın isteğine uygun olarak çıplak olarak ta tartı uygulanabilir.

C. Tartı bir defa yapılacaktır, ancak müsabaka için belirlenen tartı süresi içinde birincisinde kilosu uygun olmayanlar için bir defa daha tartı hakkı verilecektir.

–Resmi tartı sırasında diskalifiye olmamak için, resmi olan tartı ile aynı olan bir tartı müsabıkın bulunduğu bir alanda veya tartıya girmeden önceki girişte ön tartı için bulundurulacaktır.

10- MÜSABAKA İLE İLGİLİ UYGULAMALAR:

1. Müsabıkların çağrılması

Müsabakanın programlanmış olan başlangıç saatinden üç dakika önce müsabıkların ismi üç defa anons edilecektir. Müsabakanın programlanmış başlangıç saatinden sonra bir (1) dakika içerisinde müsabaka alanında görünmeyen müsabık çekilmiş sayılacaktır.

2. Fiziksel ve giysi kontrolü

Çağrıldıktan sonra, müsabıklar WTF tarafından tasarlanarak belirli bir noktaya yerleştirilmiş bulunan kontrol masasında fiziki ve giyim bakımından kontrole tabi tutulacak ve müsabık diğer müsabıklara zarar verebilecek herhangi bir malzeme taşımayacak ve bu kontrole itiraz etmeyecek.

3. Müsabaka sahasına giriş

Muayeneden sonra, bir antrenör ile bekleme yerine geçecektir.

4. Müsabakanın başlaması ve sona erdirilmesi

Her raund da müsabaka orta hakem tarafından of “Shijak” (başla) komutunun duyurulması ile başlayacak ve hakem tarafından “Keuman” (dur) komutu ile sona erecektir.

5. Müsabakanın başlamasından önce ve sona erdirilmesinden sonra yapılan uygulamalar

i. Müsabıklar karşı karşıya olacak şekilde, orta hakemin “Charyeot” (dikkat) komutu ve ” Kyeongrye” (selam) komutu üzerine ayakta birbirlerini selamlayacaklardır. Ayakta yapılacak selamlama, “Charyeot” (dikkat) duruşunda ve belden 30 dereceden daha fazla bir açı ile ileriye doğru eğilerek ve başın 45 dereceden daha fazla eğerek yapılacak ve yumruklar bacakların yanında sıkılı olacaktır.

ii. Hakemin “Joon-bi” (hazır ol) ve “Shi-jak” başla ) komutu ile müsabakayı başlatacaktır.

iii. Son raund bitiminden sonra,müsabıklar birbirlerine bakacak şekilde kendi yerlerini alacaklar ve ayakta hakemin “Charyeot” (dikkat), “Kyeongrye” (selam) komutu üzerine birbirlerini selamlayacak ve daha sonra ayakta hakemin kararını ilan etmesini bekleyeceklerdir.

iv. Orta hakem kazanan tarafı, elini galip tarafa doğru kaldırmak suretiyle ilan edecektir.

v. Müsabıkların çekilmesi.

6. Takım müsabakalarında müsabaka uygulamaları

i. Her iki takım birbirlerine dönük halde sunulan takım düzeninde Müsabık noktası / yerinden 1. Sınır Çizgisine doğru sıralanacaktır.

ii. Müsabakanın başlangıcından önce ve sona ermesini müteakip uygulamalar bu maddenin 5. fıkrasında belirtilenlere uygun olarak yapılacaktır.

iii. Her iki takım müsabaka alanından ayrılacak ve her müsabıkın maçı için belirtilen alanda duracaklardır.

iv. Her iki takım da en son müsabakadan sonra hemen müsabaka alanında birbirlerine bakacak şekilde sıraya gireceklerdir.

v. Hakem kazanan takımı, elini galip takım tarafına doğru kaldırmak suretiyle ilan edecektir.

11- MÜSAADE EDİLEN TEKNİK VE ALANLAR:

1. Müsaade edilen teknikler

Yumruk tekniği: Uygulanan teknik yumruk sıkılarak şahadet ve orta parmağın ön kısmıyla yapılan darbedir.

Ayak tekniği: Ayağın bilek altında kalan kısmıyla yapılan darbedir.

2. Müsaade edilen alanlar

Gövde: Acromion tabanından geçen yatay hattan İliac tepesindeki yatay hatta kadar olan kısma (köprücük kemiği ile kalça kemiği arasında kalan bölüm) yumruk ve ayak teknikleri ile yapılan saldırı müsaade edilir. Bununla beraber vücut koruyucuları ile korunmamış olan sırt alanlarına bu tür saldırılar yapılmayacaktır.

Yüz: Her iki kulaktan geçen dikey çizgiden ileride olan yüz kısmını belirtir ve sadece ayak teknikleri ile yapılan ataklar geçerlidir.

12- GEÇERLİ PUANLAR:

1. Geçerli puan bölgeleri

i. Gövdenin orta bölümü : karın ve iki yan böğür.

ii. Yüz : yüzün müsaade edilen kısmı.

2. Müsaade edilen tekniklerin doğru ve kuvvetli bir şekilde vücudun geçerli puan olan bölgesine tatbik edilmesi halinde puan verilecektir. Bununla beraber bir müsabık, rakibin vücut koruyucusunun geçerli puan bölgelerinin dışında bir kısma yaptığı darbe sonucunda knock down olması durumunda bu tür bir teknik uygulama bir puan sayılacaktır.

3. Her puan alıcı teknik 1 (artı bir) puan sayılacaktır.

4. Maçın sonucu, üç raundda alınan puanların toplamı ile belirlenecektir.

5. Puanların geçersizliği : Aşağıda yapılanların yapılması halinde uygulanan tekniğe puan verilmeyecektir.

i. Geçerli bir teknik uygulamasından sonra kasıtlı olarak yere düşmek..

ii. Geçerli b,r teknik uygulamasından sonra kurallara aykırı bir hareket yapmak.

iii. Herhangi bir yasaklanmış hareket yapmak.

13- PUANLAMA VE YAYIMLANMASI:

1. Geçerli puanlar hemen kayıt edilmeli ve yayımlanmalıdır.

2. Elektronik olmayan vücut koruyucuları kullanıldığı zaman, geçerli puanlar derhal her bir yan hakem tarafından elektronik puan aleti veya puan kağıdı kullanarak kayıt edilir.

Elektronik vücut koruyucusu kullanımı

1. Gövdenin orta kısmında puan alıcı yerlere yapılan geçerli puanlar nakledici elektronik vücut koruyucuları tarafından otomatik olarak kayıt edilir.

2. Yüzün puan alıcı bölgelerine yapılan geçerli puanlar her bir yan hakem tarafından elektronik puan aleti veya hakem kağıdı kullanılarak yazılır.

3. Elektronik puan aleti veya hakem kağıdı kullanılması durumunda geçerli puanlar iki veya daha fazla sayıda yan hakem tarafından verilmiş olmalıdır.

14- YASAKLANMIŞ HAREKETLER:

1. Herhangi bir yasaklanmış hareketin cezası orta hakem tarafından ilan edilecektir.

2. Birden fazla yasaklanmış hareketin aynı anda meydana gelmesi durumunda, daha şiddetli olan yasaklanmış hareket ceza olarak verilecektir.

3. Cezalar “Kyong-go” (uyarı cezası) and “Gam-jeom” (eksi puan cezası) diye iki bölüme ayrılmıştır.

4. İki “Kyong-gos” eksi bir (1) olarak sayılacaktır. Ancak, son tek “Kyong-go” genel toplama dahil edilmeyecektir.

5. Bir “Gam-jeom” eksi – bir (-1) puan olarak sayılacaktır.

6. Yasaklanmış hareketler:” Kyong-go” cezası

A. Dokunma hareketleri

1. Rakibi tutmak

2. Rakibi sarmak

3. Rakibi itmek

4. Gövde ile rakibe dokunmak

B. Olumsuz hareketler

1. Kasti olarak uyarı çizgisini geçmek

2. Rakibe sırt dönerek kaçmak

3. Kasıtlı yere düşme

4. Sakatlanmış gibi yapmak

C. Saldırı hareketleri

1. Kafa atma veya dizle saldırı

2. Kasıtlı kasıklara saldırı

3. Bacak veya ayağın herhangi bir kısmına kasıtlı darp veya tekmeleme

4. Rakibin yüzüne el veya yumrukla

E. Arzu edilmeyen hareketler

1. Müsabık veya antrenörün, puan almada veya cezaya ilişkin gösteri yapması

2. Müsabık veya antrenörün arzu edilmeyen bir açıklama veya hareket yapması

3. Müsabaka esnasında antrenörün kendisi için tayin edilen yerden ayrılması.

Yasaklanmış hareketler: Game-jeom cezası

i. Dokunma hareketleri

1. Rakibi fırlatmak

2. Rakibin ayakla yaptığı atağı kol ile havada tutmak suretiyle kasıtlı olarak rakibi fırlatmak

ii. Olumsuz hareketler

1. Sınır çizgisini geçmek

2. Kasıtlı olarak müsabakanın akışını engellemek

iii. Saldırı hareketleri

1. Düşen rakibe saldırmak

2. Sırt ve başın arka kısmına kasıtlı olarak saldırmak

3. El ile rakibin yüzüne şiddetli bir şekilde saldırmak

Müsabıkın müsabaka kuralları veya hakem talimatlarını kasıtlı olarak uymayı kabul etmemesi halinde hakem ceza ile müsabıkı mağlup ilan edebilir.

Müsabıkın eksi üç (-3) puan alması halinde hakem müsabıkı ceza ile mağlup ilan edebilir.

“Kyong-go” ve ” Gam-jeom” cezaları üç raund sonundaki puanlamalarda sayılacaktır.

15- ÜSTÜNLÜK KARARI:

1. Eksi puanların düşülmesinden sonra beraberlik durumunda, kazanan taraf üç raund boyunca fazla puan alan müsabık olacaktır.

2. Yukarıdaki 1. madde dışındaki beraberlik durumunda (her iki müsabıkında aynı puan ve eksi puan alması ) kazanan taraf üç raund boyunca üstünlük esas alınmak suretiyle orta hakem tarafından belirlenecektir.

3. Üstünlük kararı müsabaka süresince gösterilen insiyatife dayalı olacaktır.

16- KARARLAR:

1. Nakavt ile galibiyet.

2. Hakemin müsabakayı durdurması ile galibiyet(RSC)

3. Sayı veya üstünlükle galibiyet

4. Çekilme ile galibiyet

5. Diskalifiye ile galibiyet

6. Hakemin cezalandırıcı kararı ile galibiyet

17- YERE DÜŞME:

1. Rakibin uyguladığı teknik nedeniyle tatbik edilen kuvvet sonucu ayağın tabanının dışında vücudun diğer herhangi bir kısmının zemine dokunması hali.

2. Müsabıkın sendelemesi ve maçı sürdürmeye ilişkin herhangi bir niyet veya yetenek gösterememesi.

3. Hakemin tatbik edilen kuvvetli bir teknik sonucu müsabakanın devam edemeyebileceğine kanaat getirmesi.

18- YERE DÜŞME / KNOCK DOWN İLE İLGİLİ KARARLAR:

Müsabık rakibi tarafından yapılan geçerli bir teknik neticesinde yere düşmesi halinde hakem aşağıda belirtilen tedbirleri alacaktır :

i. Hakem “Kalyeo” (ayrıl) ilan ederek saldıranı yere düşen müsabıktan uzakta tutacaktır.

ii. Yere düşen müsabıka karşı hakem, “Hanah” (bir)’den “Yeol” (on)’a kadar her biri arasında bir saniye aralıklarla geçen zamanı el hareketleriyle göstermek suretiyle yüksek sesle sayacaktır.

iii. Hakemin sayması esnasında müsabıkın ayağa kalkması ve müsabakaya devam etmeyi istemesi halinde, hakem saymayı ” Yeodul” (sekiz)’e kadar devam ettirerek müsabıkın kendine gelmesine imkan verecektir.Eğer hakem müsabıkın kendine geldiğine ve devam edebileceğine karar verirse “Kyesok” (devam) komutuyla müsabakayı devam ettirecektir.

iv. ” Yeodul” (sekiz)’e kadar sayıldığında yere düşen müsabıkın müsabakaya devam etme arzusu gösterememesi halinde hakem nakavt (K.O) ile diğer müsabıkı galip ilan edecektir.

v. Sayma raundun sona ermesinden sonra veya maç süresi sona ermesinden sonra da devam edecektir.

vi. Her iki müsabıkında yere düşmesi halinde, hakem müsabıklardan birinin yeteri kadar iyileşmesine kadar saymaya devam edecektir.

vii. “Yeol” (on)’a kadar sayıldığında müsabıklardan her ikisininde iyileşmemesi halinde yere düşme gerçekleşmeden önceki puan durumuna göre galip olan ilan edilecektir.

viii. Hakem tarafından müsabıklardan birinin devam etmesinin mümkün olmadığı hükmüne varıldığında hakem saymadan veya sayma sırasında galip olanı kararlaştırabilir.

Müsabaka sonrası devam edecek uygulamalar

Müsabıklardan herhangi biri kafasına aldığı darbe nedeniyle nakavt olduysa müteakip otuz (30) günlük sürede müsabaka yapmasına müsaade edilmeyecektir.

Otuz (30) günden sonra yeni bir müsabakaya girmeden önce müsabıkın Ulusal Tekvando Federasyonu tarafından belirlenen bir doktor tarafından muayene edilmesi sağlanmalı ve müsabıkın iyileştiği, müsabaka yapabileceği onayı alınmalıdır.

19- MÜSABAKAYA ARA VERME İLE İLGİLİ UYGULAMALAR:

Bir veya her iki müsabıkın sakatlanması sebebiyle müsabakanın durdurulması gerektiğinde hakem aşağıda belirtilen tedbirleri alacaktır :

1. Hakem “Kalyeo” (ayrıl) komutu ile müsabakayı durduracak, “Kyeshi” (bir dakika tut/askıya al) komutuyla Kayıt Hakemi’ne zamanı durdurup askıya almasını sağlayacaktır.

2. Hakem müsabıka bir dakika içinde ilk yardım görmesi için müsaade edecektir.

3. Bir dakikalık süreden sonra müsabakaya devam etme arzusu gösteremeyen müsabık, hafif sakatlanma söz konusu olan durumda bile, hakem tarafından mağlup ilan edilecektir.

4. Bir dakikadan sonra müsabakanın tekrar başlamasının mümkün olmadığı durumda “Gam-jeom” (eksi puan) ile cezalandırılmış olan yasaklanmış bir hareket ile sakatlanmaya yol açan müsabık mağlup olarak ilan edilecektir.

5. Bir dakikadan sonra her iki müsabıkın yer düşüp müsabakaya devam edememesi durumunda, kazanan taraf sakatlanma olmadan önceki puan durumuna göre karar verilecektir.

6. Müsabıkın düşme nedeniyle apaçık tehlikeli bir durum veya şuurunu kaybetmesi ile sağlık durumunda riskli bir duruma karar verirse hakem müsabakayı hemen durduracak ve ilk yardım yapılmasını isteyecektir. Saldırının “Gam-jeom” (eksi puan ) ile cezalandırılmış olan yasaklanmış bir hareketle yapılması halinde, hakem sakatlanmaya yol açan müsabıkı mağlup olarak ilan eder veya saldırının “Gam-jeom” (eksi puan ) ile cezalandırılmamış bir hareket olarak kararlaştırılması durumunda, ara verilmeden önceki puanlar esas alınarak galip olana karar verilir.

20- ORTA VE YAN HAKEMLER:

1. Nitelikleri

WTF’ye kayıtlı Uluslararası hakem sertifikasına sahip olmak.

2. Görevleri

i. Orta hakem

1. Orta hakem müsabaka üzerinde kontrole sahip olacaktır.

2. “Shijak” (başla), “Keuman” (bitti), “Kalyeo” (ayrıl), “Kyesok” (devam) ve “Kyeshi” (bir dakika), galip ve mağlup, puan kesintileri, ikazlar ve çekilmeler orta hakem tarafından ilan edilecektir. Bütün hakem ilanları sonuçlar teyit edildiğinde yapılacaktır.

3. Orta hakemler, belirlenmiş kurallara uygun olarak bağımsız karar verme hakkına sahip olacaklardır.

4. Orta hakem puan vermeyecektir.

5. Berabere veya puan olmayan müsabaka durumunda, üstünlük kararı orta hakem tarafından üçüncü raundun sonunda verilecektir.

a. Yan Hakemler

1. Yan hakemler geçerli puanları derhal belirleyeceklerdir.

2. Yan hakemler, orta hakem tarafından talep edildiğinde görüşlerini samimi ve açık bir şekilde ifade edeceklerdir.

3. Kararın Sorumluluğu

Orta ve Yan Hakemlerin kararları nihai olacak ve bu kararlarından dolayı Hakem Kurulu’na karşı sorumlu olacaklardır.

4. Orta ve Yan Hakemlerin kıyafetleri

i. Orta ve Yan Hakemler WTF tarafından belirlenmiş kıyafetleri giyeceklerdir.

ii. Orta ve Yan Hakemler müsabakayı engelleyecek herhangi bir malzemeyi sahaya getirmeyecek ve üzerlerinde taşımayacaklardır.

21- KAYIT HAKEMİ:

Kayıt Hakemi, müsabaka süresini, raund arası süreleri ve duraklamaları tutacak, aynı zamanda verilen puanlar ve/veya eksi puanların kayıt ve duyuru işlerini yapacaktır.

22- GÖREVLİLERİN TAYİN EDİLMESİ:

1. Görevlilerin Teşkili

i. Elektronik vücut koruyucusu olmaması durumu:

Görevliler 1 orta hakem ve 3 yan hakemden teşkil edilir.

ii. Elektronik vücut koruyucusu olması durumunda:

Görevliler 1 orta hakem ve 2 yan hakemden teşkil edilir..

2. Görevlilerin tayin edilmesi

i. Orta ve yan hakemlerin görevlendirmesi müsabaka cetvellerinin tamamlanmasından sonra yapılacaktır.

ii. Orta ve yan hakemlerin müsabıkla aynı milliyetten olduğu bir müsabakada görevlendirilme yapılmayacaktır. Bununla beraber görevlendirilen hakemlerin sayısı yeterli olmadığı zaman yan hakemler için istisna yapılacaktır.

23- MÜSABAKA KURALLARINDA BELİRLENMİŞ OLAN DİĞER KONULAR:

A. Müsabıkların tartılması, müsabaka günü müsabakadan bir saat önce tamamlanmış olacaktır.

24- İTİRAZ:

1. İtiraz Hakem Komitesinin Teşkili

i. Nitelikleri: WTF Yönetim Kurulu üyesi veya WTF Başkan ve Genel Sekreteri tarafından tavsiye edilen tekvando tecrübesine sahip kişi

ii. Teşkil : Bir başkan ve altı (6) dan az üye

iii. Tayin Usulü ; İtiraz Komitesi başkan ve üyeleri WTF Genel Sekreterinin tavsiyesi ile WTF Başkanı tarafından tayin edilecektir

2. Sorumluluk : İtiraz Komitesi, itiraz edilen kararlar hakkında yanlış kararların düzeltilmesini yapacak, görevlilerin yanlış karar veya yanlış davranışları ilgili olarak disiplin tedbirleri alacak ve neticelerini WTF Sekreterliğine gönderecektir.

3. Protesto prosedürü

i. Bir karara itirazın olması halinde, delege/temsilci ilgili müsabaka bitiminden on (10) dakika içerisinde tayin edilen ücret ile birlikte itiraz komitesine kararın yeniden değerlendirme başvurusunu (itiraz başvurusu) yapmalıdır.

ii. Yeniden değerlendirme müzakeresi müsabıkla aynı milliyeti taşıyan üyeler haricinde yerine getirilir ve müzakere üzerinde karar verme çoğunluk yöntemi ile yapılacaktır.

iii. İtiraz Komitesinin üyeleri, müsabakanın hakemlerini olayın teyidi için çağırabilir.

iv. İtiraz Komitesinin kararı son olacak ve daha başka bir makama başvuru olmayacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir