Tekstil

Kumaşa Uygulanan Temel Terbiye Işlemleri

ANALİZİ YAPILAN KUMAŞ NUMUNESİ

ZEMİN ÖRGÜ BİLGİLERİ

Aşağıda zemin örgü ile ilgili örgü raporu, tarak taharı, çerçeve taharı ve hareket raporu (armür deseni) verilmiştir.

Çözgü ipliklerinin tarak taharı her dişten 1 iplik geçecek şekilde yapılmış olup, çerçevelerde DÜZ TAHAR uygulanmıştır.

NOT: Numune kumaşta kenar bulunmadığı için kenar örgü ile ilgili rapor ve taharlar çıkarılamamıştır. Fakat üretim hesaplamalarında kenar tel sayısı 2 x 9 tel (1,5cm) ve beyaz renk olarak alınmıştır.

İPLİK & KUMAŞ PARAMETRELERİ

 • İPLİK PARAMETRELERİ
CİNSİÇÖZGÜ

ATKI

RİNG

RİNG

NOÇÖZGÜ

ATKI

Ne 50/1

Ne 50/1

ELYAF

CİNSİ

ÇÖZGÜ

ATKI

%100 PAMUKLU

%100 PAMUKLU

BÜKÜMÇÖZGÜ

ATKI

811 T/M

742 T/M

 • KUMAŞ PARAMETRELERİ
MAMUL

SIKLIK

ÇÖZGÜ

ATKI

48 Tel/cm

28 Tel/cm

MAMUL

BÜZÜLME

ÇÖZGÜ

ATKI

% 10

% 8

HAM

BÜZÜLME

ÇÖZGÜ

ATKI

% 6

% 4,8

Kumaş Türü: Pamuklu kumaş

Kullanım Yeri: Gömleklik

Kenar Tel Sayısı: 2 x 48 tel

Mamul En = 150cm (kenar hariç)

Toplam Çözgü Tel Sayısı = 7296

Atkı Büzülme = %8 ise

Tarak Eni = 150 x (108 / 100) = 162cm

Levent Eni = Tarak Eni + Tolerans = 162 + 5 = 167cm

Tarak No = (ÇTS x 10) / (Tarak Eni x Bir Dişteki İplik Sayısı)

= (7296 x 10) / (162 x 4) = 115

DOKUMA HAZIRLIK BÖLÜMÜ VERİLERİ
 • KONİKÇÖZGÜ MAKİNASI VERİLERİ

Çözgü sıklık = 48 tel/cm

Mamul En = 150cm (Kenar hariç)

Çözgü Tel Sayısı = 150 x 48 = 7200 tel (kenar hariç)

Gerçak çözgü tel sayısı = 7200 + 96 = 7296

NOT: Kenar iplikleri renk uyumunun sağlanması açısından 2 x 48 tel ve siyah renkte seçilmiştir.

7200 teldeki rapor sayısı;

7200 / 16 = 450 rapor

Her renk için gerekli toplam tel sayısı şöyle olur:

Siyah için Þ 5496 tel (450 rapor x12 + 2 x 48 tel kenar)

Beyaz için Þ 1800 tel (450 rapor x 4)

Çözgü ipliği uzunluğu = Sipariş x Çözgü Büzülme = 27500mt

Nm = L / G formülünden;

Çözgü ipliği ağırlığı = 2370, 23kg

Atkı ipliği ağırlığı = 1339,63kg

Çözgülük bobin sayısı = 791

Atkılık bobin sayısı = 447

ÇRR’deki her renk için gerekli iplik ağırlıkları;

Siyah için Þ 2371 x (75 / 100) = 1779kg

Beyaz için Þ 2371 x (25 /100) = 593kg

ARR’deki her renk için gerekli iplik ağırlıkları;

Gri için Þ 1340 x (50 / 100) =670kg

Beyaz için Þ 1340 x (50 / 100) =670kg

Cağlık kapasitesi = 500 bobin

Sipariş = 25000mt

Konik tambura sarım kapasitesi = 3000mt

Çözmemiz gereken çözgü ipliği uzunluğu = 25000 x 1,10 = 27500mt

Gerekli dokuma levendi sayısı = 27500 / 3000 = 10 levend

Cağlığa bir defada dizilebilecek rapor sayısı = 500 / 16 = 31 rapor

1. bant Þ 48 tel kenar

2. bant Þ 496 tel (31 rapor)

3. bant Þ 496 tel (31 rapor)

:

:

14. bant Þ 496 tel (31 rapor)

15. bant Þ 496 tel (31 rapor)

16. bant Þ 256 tel (16 rapor)

17. bant Þ 48 tel kenar

Bobinde olması gereken iplik uzunluğu = 3000mt x 17 bant x 10 levend = 510 000mt

1 bobinin ağırlığı;

510000 / (1000 x 50 x 1,693) = 6, 025 6,025 / 2 = 3kg olmalıdır.

Makina hızı (Konik tambura sarım hızı) = 900mt / dk

Levende aktarma hızı = 70mt / dk

Randıman = %43

Makina çalışma süresi (Makina meşguliyeti) = 36 saat 58 dakika

Ayar tarğı o = 50 ve tarak eni = 11,35 olması isteniyorsa;

1 dişten geçecek iplik sayısı = 8

ÖNEMLİ: Yukarıda verilmiş olan tüm verilerin hesaplamaları için Hesaplamalar Bölümüne bakınız!!!

ÖRTME ORANLARI

__

Çözgü Örtme oranı (ÇÖO) = Çözgü sıklığı x d d = 1 / 28ÖNe

C1 = ÇÖO = 48 x [1 / (28 x Ö50)] = 0,24243661

C2 = Atkı Örtme Oranı (AÖO) = Atkı sıklığı x d = 28 x [1 / (28 x Ö50)] = 0,141421356

Toplam Örtme Oranı (TÖO) = C1 + C2 – C1 x C2

TÖO = 0,24243661 + 0,141421356 – (0.24243661 x 0,141421356)

TÖO = 0,349572252 bulunur.

 • HAŞIL MAKİNASI VERİLERİ

Sehpa adedi = 12

Tekne adedi = 1

Kurutma silindiri sayısı = 12

Tekne eni = 200cm

Max. levend eni = 170cm

Toplam çözgü tel sayısı = 7296 ve Nm = 85 olmak üzere;

Gerilimler:

Levend gerilimi = 30-45kp

Hşıl teknesi giriş gerilimi = 15-30kp

Yaş gerilim = 25-45kp

Kurutma gerilimi =85-105kp

Sarım gerilimi= 100-120kp

Sarım baskısı 0 110-150kp

Haşıl teknesi baskıları:

7296 tel / 170cm ham levend eni = 43 tel

Tekne eni 0 180cm

Çalışma hızı = 65mt / dk olmak üzere;

Baskı = 440kp

Kurutma silindirlerinin sıcaklığı =130°C

Makinanın çalışma süresi = 423dk

Toplam duruş süresi = 293dk

Makinanın toplam çalışma süresi = 716dk

Randıman = %59

Haşıl reçetesi: haşıl reçetesi Ne = 50/1 çözgü ipliği için hazırlanmıştır.

100 litre haşıl flottesi için;

9kg EMSİZE E5

0,1kg vaks

77kg 20 derecede su

16kg kondens suyu

NOT: Haşıl makinasındaki tüm veri hesaplamaları için Hesaplamalar Bölümüne ve ekte verilmiş olan Haşıl Makinası Veri Tablolarına bakınız!!!

ÖLÇÜM SONUÇLARI – HESAPLAMALAR – DEĞERLENDİRMELER

 1. Çözgü ve atkı ipliği cinsinin tespiti:

Her iki iplik için de bükümler açıldıktan sonra liflerin paralelliği kontrol edilmiştir. Bu gözlem sonucunda ring ipliklerin büküm özelliği olan liflerin tamamen paralelliği tespit edilmiştir.

 1. İplik numaralarının tespiti için yapılan ağırlık test sonuçları:
1. ÖLÇÜM2. ÖLÇÜM3. ÖLÇÜM4. ÖLÇÜM5. ÖLÇÜMORTALAMA
ÇÖZGÜ0,01260,01290,01190,01100,01130,01194
ATKI0,01290,01090.01230,01210,01100,01184

NOT: Çözgü ve atkı ipliği ağırlık testleri 100cm iplik üzerinden yapılmıştır.

 1. Çözgü ve atkı ipliği numaralarının hesaplanması:

Çözgü ipliği numarası (Nm) = 1 / 0,01194 = 83,752

Nm = Ne x 1,693 ise Ne = 50/1 (çözgü)

Atkı ipliği numarası (Nm) = 1 / 0,01184 = 84, 459

Ne = 50 /1 (atkı) bulunur.

 1. Çözgü ve atkı ipliği elyaf cinsinin tespiti:

Yapılan yakma işlemi sonucunda, her iki iplik için de, yanık kağıt kokusu alınmış ve yanan iplik ucunda beyaz bir kül kalıntısı gözlenmiştir. Bu gözlemler bize her iki ipliğin elyaf cinslerinin %100 pamuklu olduğunu göstermektedir.

 1. Büküm miktarı tespiti için yapılan testlerin sonuçları:
1. ÖLÇÜM2. ÖLÇÜM3. ÖLÇÜM4. ÖLÇÜM5. ÖLÇÜMORTALAMA
ÇÖZGÜ792763842834828811
ATKI756772748739735754
 1. Mamul sıklık için yapılan ölçüm sonuçları:
1. ÖLÇÜM2. ÖLÇÜM3. ÖLÇÜM4. ÖLÇÜM5. ÖLÇÜMORTALAMA
ÇÖZGÜ494848494848
ATKI282827282828
 1. Ham büzülme değerinin tespiti:

Ham büzülme değerleri, mamul büzülme değerlerinin %60’ı alınarak hesaplanmıştır.

 1. Dokuma hazırlık bölümüiçin gerekli hesaplamalar:

Çözgü ipliği uzunluğu = Sipariş x Çözgü büzülme = 25000 x 1,10 = 27500mt

Nm = L / G formülünden;

Çözgü ipliği ağırlığı = (27500 x 7296) / (50 x 1, 693 x 1000) = 2370,23kg

Atkı ipliği ağırlığı = (25000 x 1,08 x 150 x 28) / (50 x 1,693 x 1000) = 1339,63kg

Çözgülük bobin sayısı = Çözgü ipliği ağırlığı / Bobin ağırlığı = 2370,23 / 3 = 791

Atkılık bobin sayısı = Atkı ipliği ağırlığı / Bobin ağırlığı = 1339,63 / 3 = 447

 1. Konik çözgü makinasının çalışma süresinin hesabı:

Çözmemi gereken çözgü ipliği uzunluğu = Sipariş x Çözgü büzülme = 25000 x 1,10

= 27500mt

27500 / 10 levend = 2750 2750 / 900 = 3,3dk 3,3 x 17 band = 56,1dk (konik sarım)

One thought on “Kumaşa Uygulanan Temel Terbiye Işlemleri

 1. Tarak no hesabı yaparken bir dişten geçen iplik sayısını neden 4 olarak aldınız? Ben hesaplıyorum 2 almamız gerekiyor. cevabınız bekliyorum.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir