Napolyon Savaşları ve Viyana Kongresi 1806-1815

Temmuz 1806’da 16 Alman devleti, Kutsal Roma-Germen imparatorluğu’ndan ayrıldı ve Ren Konfederasyonu’na katılarak Fransa’yla ittifak kurdu. Bu ittifak, Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu’nun sonu oldu. Napolyon’un baskısıyla, artık Avusturya imparatoru unvanıyla anılan imparator II. Franz tahttan çekildi. Fransa imparatorluğu’nun güçlendiği bu koşullarda bile, işgal edilen ülkelerde Fransız yönetimine karşı direnç giderek büyüdü. Profesyonel askerlerden ve yerel milislerden oluşan ulusal ordular, Napolyon’a karşı birleşti. Ren Konfederasyonu, Prusya ve Rusya koalisyonuna katıldı. Böylece bağımsızlık savaşları (Napolyon savaşları) başladı.

Napolyon’un yenilgisi sonucunda, Fransa’nın yeniden eski sınırlarına kavuştuğu Paris Antlaşması’na varıldı ve XVIII. Louis, Fransa tahtına çıktı.

Viyana Kongresi

Avusturya şansölyesi prens Klemens von Metternich (1773-1859) önderliğinde toplanan Viyana Kongresinde Avrupa devletlerinin toprakları yeniden düzenlenmeye çalışıldı. Fransa, işgal ettiği toprakları bırakmak zorunda kalırken, Rusya, Prusya ve Avusturya sınırlarını genişletti. Konfederasyon Yasasıyla Alman devletleri, Avusturya ve Prusya’nın denetimine girdi.

Waterloo Savaşı Mart

1815’te, Napolyon’un sürgüne gönderildiği Elba Adası’ndan kaçıp yeniden Fransa yönetimini ele geçirdiği dönem “Yüz Gün” dönemi olarak anılır. Napolyon’un dönüşüne hızla reaksiyon gösteren müttefik devletler, 1815’te Belçika’da Waterloo Savaşı’nda Napolyon’la karşı karşıya geldiler. Prusya mareşali von Blücher (1742-1819) ve İngiliz dükü Wellington (1769- 1852) Napolyon’un ordusunu bozguna uğrattılar. Napolyon, bu kez, 1821 ‘deki ölümüne Saint Helena Adası’na sürgün edildi. Yüz Gün sırasında kaçan Kral XVIII. Louis, Fransa’ya döndü ve yeniden tahta çıktı.

Napolyon Savaşları Kronolojisi:

Haziran 1806 Ren Konfederasyonu

Ağustos 1806 İmparator II. Franz unvanını bıraktı; Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu dağıldı.

Temmuz 1807 Fransa ile Prusya arasındaki Tilsit Barışı’yla Prusya, Elbe Nehri’nin batısındaki tüm topraklarını kaybetti.

Aralık 1812 Tauroggen Konvansiyonu; Prusya, Rusya’nın Napolyon’u yenmesi karşısında tarafsızlık ilan etti.

Şubat 1813 Kalisz Anlaşması; Napolyon’a karşı Prusya-Rusya ittifakı

Mart 1813 Rusya ve Prusya, Fransa’ya savaş ilan etti; Napolyon Savaşları başladı.

Ekim 1813 Leipzig Çarpışması

Mart 1814 Müttefikler Paris’i işgal etti ve Napolyon’u görevden aldı.

Eylül 1814-Haziran 1815 Viyana Kongresi

Haziran 1815 Alman devletleri, Konfederasyon Yasası’nı imzaladı.

Mayıs 1820 Nihai Senet’le Alman Konfederasyonu son halini aldı.

Be the first to comment on "Napolyon Savaşları ve Viyana Kongresi 1806-1815"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*