OsmanlılıktanTürklü'ğe geçiş

Balkan Savaşları sonrasında Balkanlar Osmanlı’nın elinden uçup gitmişti bununla beraber olan ilk Müslüman katliamı da İttihatçıların rotasını değiştirecekti.(Bazı kaynaklara göre bu 20. yüzyılın ilk soykırımıydı.) 1913  yılında askeri darbe ile yönetimi geçiren İttihatçılar Osmancılık anlayışını bırakıp Türkçülük anlayışına geçeceklerdi. İttihatçıların düşüncesi Hristiyan Osmanlılar, Müslüman osmanlılara ihanet etmişti. Osmanlıcılık bilinci de pek işe yaramamıştı. Durum böyleyken Türkçülük bilinci yeni yeni doğuyordu. Osmanlı yönetici kadrosu ” Türkler için bir vatan ” anlayışını benimsemeye başlamıştı.

Türkçülük

Kimilerine göre Balkan Savaşları sırasında tabir-i caizse yaşanan bu satış Türkçülük bilincine geçilmesine neden olmuş ve çoğumuzun Ermeni techiri olarak nitelendirdiğimiz olayın ortaya çıkmasında çok ama çok etkili olmuştur.

OsmanlılıktanTürklü'ğe geçiş süreci

Türkiye Cumhuriyeti bir reddediş ve geçmişin kötülüğü kurgusu üzerinde kuruldu. Başımıza gelen her şey bizden öncekilerin yanlışları nedeniyleydi. Siyaseten kerteriz noksanlığının yarattığı boşlukta, Türk varlığının korunması refleksiyle birleşerek, faciaya dönüşen zayıf siyaset nedeniyle kaybedilen topraklar haliyle toplum olarak bizleri savunmacı ve geçmişin korkularından bağımsız düşünemeyen bir hale getirdi. Beceriksiz, sürekli düşmanlarla çevrili, her an bölünebilir kırılgan bir yapıdaydık artık. Var kalabilmek için bir şeylerin sabitlenmesi gerekiyordu.

OsmanlılıktanTürklü'ğe geçiş 3

Var kalabilmek için Türklük kimliğine sığındı sistem. Türk olarak var kalabileceğimiz bir ulus devlet dalgasının hakim olduğu zamanlardı ilk dönemler. Ancak Osmanlılıktan Türklüğe geçiş bizden öncekilerin büyük devlet olduğu zamanları anlatmak için tek başına kifayet etmiyordu. Bunun yanı sıra sadece ulus devlet olmayı dayatan saldırı da kesilmemişti. Özellikle oryantalistlerin Türk’ün devlet aklı olmadığını öne süren ve bu işleri Bizans bakiyesi “Avrupalı” Rumlardan öğrendiğimizi iddia eden tezler baskındı.