Roma İmparatorluğu

Roma İmparatorluğu MÖ 14- MS 192: Augustus, ailesinin iktidarını uzun vadede güvenceye almayı başarmıştı. Ardından gelenler onun siyasi formasyonuna sahip olmadıkları halde, Augustus’un kurduğu Princeps sistemi, zayıf imparatorların yönetimlerinde bile sürdü. Julio-Claudius hanedanın sona ermesinden…


Fransız Devriminin Başlangıcı 1789-1792

Fransız Devrimi, Fransa sınırlarının çok ötesine uzanan kalıcı sonuçlar doğurdu. Fransız devrimcilerinin başlangıçtaki amacı, Aydınlanma etkisiyle, monarşinin, kendi haklarını resmen tanımasıydı. Her şeyden önce herkes için eşitlik sağlayan yasaların yürürlüğe girmesi için uğraştılar. Bu uğurda,…


Ertuğrul Gazi

13. Yüzyılda yaşamış ve Oğuzların Kayıboyu Lideri olarak bilinen Ertuğrul Gazi, Osmanlının kurucusu olan Osman Bey’in babasıdır. 600 yıllık saltanatın temelini atmış olan Ertuğrul Gazi, 1280 yılında vefat etmiş ve yerini Osman Bey’e bırakmıştır. Türklük…


Koç Burcu Özellikleri

Zodyak’ın burcu olan Koç Burcu atılımcı, yenilikçi ve girişimcili temsil eder. Koç burcunun gezegeni Mars’tır bu gezegen cesareti ve hareketliliği temsil eder. Koç burcunun elementi ateştir. Koç burcunda doğan kişiler canlı, hareketli, konuşkan ve arkadaş…


Oğlak Burcu Özellikleri

22 Aralık 21 Ocak tarihleri arasında doğanlar Oğlak Burcu olurlar. Oğlak Burcunun yönetici yıldızı Satürn’dür. Elementleri toprak olan Oğlak Burcu insanları direnişli, kararlı, inatçı ve istediğini koparan cinsten insanlardır. Dünyadaki tüm amaçları yükselmek ve hedeflerine…