Genelbilge

Haçlı Seferleri 11.-12. Yüzyıl

10. ve 11. yüzyıllarda, kilise reformları, reformcu papalar ve yeni dini tarikatlarla Batı Avrupa’da dinsel yaşamda değişiklikler oluyordu. Bu dinsel karışıklık evresi, 1095’te, Bizanslıların Selçuklulara karşı yardım istemesiyle  doruğa çıktı. Dinsel kurtuluş ümidi ve ganimet…

Devamını oku

Napolyon Savaşları ve Viyana Kongresi 1806-1815

Temmuz 1806’da 16 Alman devleti, Kutsal Roma-Germen imparatorluğu’ndan ayrıldı ve Ren Konfederasyonu’na katılarak Fransa’yla ittifak kurdu. Bu ittifak, Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu’nun sonu oldu. Napolyon’un baskısıyla, artık Avusturya imparatoru unvanıyla anılan imparator II. Franz tahttan çekildi….


Ortaçağda Fransa 843-1214

Capet hanedanı, Batı Frank Krallığı’nda Paris dükü sıfatıyla bir nüfuza sahipti. İlk Capet krallarının, toprakları, başlangıçta sadece Paris civarında küçük bir bölgeden ibaret olduğundan nüfuzları çok azdı. Kontlar ve dükler, Burgonya ve Akitanya’da olduğu gibi,…


Çernobil Faciası

Çernobil Nükleer Santralinde 1986 yılının 26 Nisan tarihinde büyük bir patlama meydana geldi. Etkileri yıllarca süren bu patlama dünyanın başına gelmiş en büyük felaketlerden birisi. 1970 yılında açılan Çernobil Nükleer Santrali, Ukrayna’nın kuzey bölgesinde yer…


Emel Sayın

20 Kasım 1945 yılında Sivas ilimizde dünyaya gelen Emel Sayın, güçlü sesi ve güzelliği ile tanınmaktadır. 1998 yılında devlet sanatçısı seçilen sanatçı, bir çok albüme ve bir çok sinema filmine imza atmıştır. Müzik yapmaya 13…


İsviçre 13.-19. Yüzyıl

Hohenstaufenlerin kontrolü altındaki Schvvaben düklüğünün zayıflamasıyla, Habsburglar bölgeye sızdı. 1291’de kurulan İsviçre Birliği, kendini, hem Cenevre Gölü çevresindeki Savua kontluğuna ve Burgonya düklüğüne, hem de Habsburglara karşı başarıyla savundu. Zamanla başka kantonlar da “Ebedi Birlik”e…


İrlanda ve İskoçya 5.-15. yüzyıl

Eski bir Hıristiyan kültür merkezi olan İrlanda, birçok krallığa bölündü; bu krallıklar, 1169’dan itibaren İngiltere’nin egemenliği altına girdi. İngiltere, farklı İrlandalı topluluklar arasındaki düşmanlıkları kem çıkarına kullanarak denetim kurdu, İskoçya’da ise, başta Highlands’de olmak üzere…