* Beynin alt kısımlarındaki gri cevher çekirdeklerinin bozukluğuna bağlı bir sinir sistemi hastalığıdır. Genellikle orta yaş hastalığıdır. Adını,  “Titremeli Felç” olarak niteleyen James Parkinson’ dan almıştır.

* Binde bir sıklıkla görülen, müzmin, ilerleyici, tedavisiz iyileşmeyen bir hastalıktır. 

HASTALIĞIN SEBEBİ :

 * Temel bozukluk, koordineli hareketleri düzenleyen beyin bölümlerindedir.

* Bu bozukluğu yapan sebep tam bilinmiyorsa; “ Hiyopotil Parkinson ”, sebebin belli olduğu durumlarda ise; “ Parkinsonien Sendramlar ” adı verilir.

Bunlar :

  1. Geçirilmiş beyin enfeksiyonları,
  2. Bazı ilaçlar,
  3. Ailevi sebepler,
  4. Travma,
  5. Zehirlenmeler,
  6. Tümörler,
  7. Kandaki kırmızı hücrelerin aşırı çoğalması…. gibi durumlardır.

HASTALIĞIN GELİŞİMİ VE BELİRTİLERİ :

* Hastalığın temel belirtileri, titreme, sertlik ve hareketlerin yavaşlamasıdır.

* Titreme ilk ortaya çıkanı olup, başlangıçta tek eldedir. Daha sonra aynı tarafın bacağına veya karşı ele geçebilir. Sıklıkla, hastalıktan vücudun bir yarısı baskın olarak etkilenir.

* Titreme dinlenirken olup, uyurken kaybolur. Sinirlilik veya yorgunluk, titremeyi arttırabilir.

* Sertlik veya katılık, boyun kaslarında başlar ve başın gövdeden önde tutulmasına sebep olur.

* Hasta hantallaşır, saatlerce oturur. Hızlı ve küçük adımlarla sendeleyerek yürür.

* Monoton bir konuşması vardır.

* Yüzdeki mimik ve jestler silinir, yüz anlamsız bir hal alır.

* Hastada bunama görülür.

* Hastada dakikalarca hatta saatlerce göz kayması meydana gelir ve çok rahat-sızlık verir.

HASTALIĞIN TEDAVİSİ :

Tedavi üç grupta planlanabilir:

  1. Hastayı, faydalı aktiviteler ve zihni faaliyetlerle, içe kapanık ve cemiyetten ayrı ol-

maktan korumaktır.

2.  Bu tedavi cerrahi olup, hastanın ızdırabını azaltmak için kullanılır. Hasta bölgenin

elektrik veya alkolle tahribinden ibarettir. Cerrahi tedavilerde titreme düzelir fakat kasılmalarda gözle görülür bir değişiklik olmaz.

3.  Bugün Parkinson’ un esas tedavisi olarak ele alınan, ilaç tedavisidir.