“Spor “olgusunun  nasıl tanımlandığını öğrenmek için sözlük açanlar, bunun OF: desport, ME. Disport sözcüklerinin kısaltması olduğunu, “oyun, oyalanma,işten uzaklaşma” anlamına geldiğini bilirler. Gelin görünki, “spor” olgusuna kendilerine göre bir tanım getirip toplumdaki işlevlerini betimlemeye çalışmış kişilerin sözlüklerde böyle bir tanım bulunduğundan öteye birleşebildikleri nokta yok gibidir.Üstelik bu geleneksel tanımlar arsında öyleleri vardırki bu noktada bile birleşemedikleri söylenebilir.(Fişek,)

Kelime manasıyla ve çıkış noktası itibariyle bakıldığında, açıklandığı gibi spor  saldırganlık ve şiddeti içinde barındırmayan bir faaliyet olarak görülmektedir. Hatta oyun, oyalanma, işten uzaklaşma amacıyla yapılan bir faaliyetin, aksine, insanı stresten uzaklaştıracağı, günlük sıkıntılarından kurtaracağı, diğer insanlarla kaynaştıracağı, toplumsallaştıracağı, insanlararası bir iletişim sağlayacağı, sevgi bağlarının kurulmasına vesile olacağı çok açık bir gerçektir.

Bu duruma rağmen ilerleyen zaman içinde, gelişen ve değişen dünya şartlarında spora çok farklı anlamlar yüklenmiş, spor çok farklı amaçlar için kullanılmıştır ki  yukarıdaki açıklamada bu dile getirilmiştir.

Günümüze gelene yapılan tanımlarda genel de şu manalaı taşımaktadır:

Çıkış noktası bakımından “doğabilimsel-içgüdüsel” tanım olan spor; insanın doğasında bulunan saldırganlığa barışçı boşalma alanları sağlamakta, saldırganlık dürtüsünün denetim altına alınması için uygun bir yarışma ortamı yaratmaktadır.

Bir başka tanıma görü spor; bireyin topluma uyumunu sağlamakta, kişilerin ruh ve beden sağlıklarını güvence altına almaktadır.

Üçüncü tanıma göre; giderek rekabetçi olan günlük hayatın birliğinde getirdiği sürtüşme ve gerginlik gibi tehlikelere karşın etkili panzehirdir.

Diğer tanım da ise; kitlelerin afyonu suspansuvarlı milliyetciliktir.

Beşinci tanıma göre ise; başarıyı genişletme ve yarışmada üstün gelme amacı için gösterilecek çabayı,daha yetenekli olanların seçilmesinin ve seçilenlerin sürekli uygun bir eğitimle yetiştirilmesini gerektiren bir faaliyettir.(Fişek,)

Bu tanımların yanında çoğu kez spor denildiğinde akla gelen düşüncelerde şunlardır.

Dünya nın en büyük ekonomik gücüdür,İktidarın ülkeyi yönetirken çıkan sorunları çözüm de kullandığı bir araçtır,Stadyumlar birer savaş alanlarıdır.

İfade ettiğimiz gibi özünde saldırganlık ve şiddet taşımayan bu kavram zamanla yüklenen anlamlar ve kullanım amaçları nedeniyle şiddetle iç içe geçmiştir.

Sporu bir silaha benzetecek olursak, aslında koruyucu olan bir faaliyet  zaman içinde kullanım amacına göre gerçek maksadının dışında olumsuz sonuçların doğmasına neden olmuştur. Bence spor daki bu tür saldırganlıkların ve şiddet görüntülerinin en önemli sebebini de bu tür yanlış anlayışlar oluşturmaktadır.

Saldırı ve saldırganlığın tanımı, yönü ve ortaya çıkış teorileri, Can İkizler ve Cengiz Karagözoğlu nun yazmış oldukları, Sporda Başarının Psikolojisi adlı kitap şöyle anlatılmaktadır.