Spor

Takım Sistemleri ve Taktikleri ve İleri Takım Oluşumları, Taktikleri Ve Antrenörlük

I. Terminoloji Ve Tanımlar

 1. A. Hücumun numaralandırma sistemi oyuncunun rollerini ve pozisyonlarını belirler.
 1. 1. numara ilk smaçörleri (spiker) işaret eder
 2. 2. numara ilk pasörleri (setter) işaret eder

Böylece 3-3 sisteminde 3 öncül smaçör (spiker) ve 3 öncül pasör (setter) vardır.

– – Temel sistemler aşağıdaki gibidir:

3-3 (3 smaçör (spiker), 3 pasör (setter))

4-2 (4 smaçör (spiker), 2 pasör (setter))

5-1 (5 smaçör (spiker), 1 pasör (setter))

6-2 (6 smaçör (spiker), 2 pasör (setter)/vurucu (hitter))

bunların yanı sıra yukarıdaki temel sistemlerden geliştirilmiş uyarlamalar da söz konusudur.

Hücumun en yaygın üç sistemi 4-2, 5-1 ve 6-2 dir.

4-2 Hücum Sistemi

– – 4 vurucu ve 2 pasör (setter) kullanılır

– – Hücuma dayalı bu sistemde filede her zaman 2 vurucu ve 1 pasör (setter) bulunur

– – Bu, kullanımı rahat ve kolay bir sistemdir; hataları ve karışıklıkları minimize eder

5-1 Hücum Sistemi

– – 5 vurucu ve 1 pasör (setter) kullanılır

– – pasörün (setter) pozisyonuna göre 4-2 veya 6-2 sistemini kullanır (örneğin arka sıra veya ön sıra)

– – Takımı hücuma götürecek bir oyuncunun yeterli olması avantajı

 

6-2 Hücum Sistemi

– – Hücum becerisine sahip 4 vurucu ve 2 pasör (setter) kullanılır

– – Arka sıradaki pasör (setter) sorumluluğu hücuma kalkışma sorumluluğunu üstlenir

– – Ön sıradaki pasör (setter) üçlü vurucu hücum sistemi oluşturmak için diğer iki smaçöre (spiker) katılır

– – Bu sistem hücumda maksimum değişkenliğe açıktır ama yüksek takım koordinasyonu gerektirir.

 1. B. Hücumları nüfuz eden ve etmeyen pasörlere (setter) sahip olmak üzere iki şekilde tanımlayabiliriz.

Etkisiz Etkili

3-3 5-1

4-2 6-2

 1. C. Değişme, taktik veya uzmanlık alanı avantajını kazanmak için oyuncuların kendi sıraları içinde (ön sırada ya da arka sırada) yer değiştirmesi hareketidir.

– – Örneğin: servisi karşılarken daha avantajlı konumda olmak için 4 numaralı pozisyonda başlayan pasör (setter) 3 numaraya kayar veya hücum olanaklarından yararlanmak için 3 numaradaki as smaçör (spiker) 4 numaralı pozisyona kayar.

ABD Değişim Defansı

 

 1. 1. Hücum yüzdesi fazla olan bölgelerdeki en iyi diggers ( )

Zemin defansı belirli durumlarda sık sık hücuma uğrayacak bölgelere en iyi diggerları ()yerleştirmeye izin verecek şekilde tasarlanır. Bloke etmede ve hücumda güçlerimizi en avantajlı pozisyonlara koymak her zaman için hedefimiz olmuştur.

 1. 2. İletişim

Her zaman arka sırada bir oyuncu defansı ve diggerları ( ) yaymak için kullanılır. Her servis karşılama hücumundan önce bilgi almak için belirli bir zaman olur.

 1. 3. Taktikler

Opsiyon bloğu olan sistemimizde zemin defansı blok ve onun yaptıkları etrafında kurulmalı. Ayrıca bloğun arka sıradan sorumlu olduğu unutulmamalıdır. Diggerlar ( ) tüm sahayı dig ( ) gerektiğini hissetmemelidirler.

Rakibin sol yan hücumuna karşı değişim defansı:

“En iyi diggerları ( ) hücum yüzdesinin fazla olduğu bölgelere koyma” ana prensibine bağlı kalmak diggerları ( ) mümkün olan yerlerde değiştirmeyi gerektirir. En iyi diggerımız arka ortada oynar. Bu yüzden en iyi diggerlarımızı ( ) birbirlerine zıt yönlerde yerleştiririz.

Açıkça yapılacağı görünen sol yan hücum fark edildiğinde arka orta “değiştir” diye bağırır. Arka soldaki oyuncu blok altındaki vuruşu yapmak için bulunduğu erden ayrılır ve ön soldaki oyuncu (en iyi diğer digger( )) güç üçgenine geri döner. Sonuçta en iyi diggerlarımız

( ) hücum yüzdesinin fazla olduğu bölgelerde bulunur. Takımlar genellikle kendi sollarından hücuma kalkarlar, özellikle de sıkışık durumlarda. Değişim defansı bu hücuma yüklenmek için tasarlanmıştır.

 1. 4. Taktikle ilgili temel prensipler:

a) a) Mümkün olduğu zaman en olası vuruşun yapılma olasılığının yüksek olduğu yere en iyi diggerı ( ) yerleştir

b) b) Hücum zamanı doğru digging ( ) duruşunda ol

Normalde arka sırada diggerları ( ) yaymak (yerleştirmek) ve gerekli ayarlamaları yapmak için bir oyuncu bulunur.

5-1 Sistemi Opsiyonları

 

(Bir aoe smaçör (spiker) seçeneği) (Pasör (setter) hızlı smaçörü (spiker) takip ediyor) (Play-set ( ) seçeneği)

III. Servis Karşılama Oluşumları

Temel karşılama oluşumunda aşağıdakilerle ilgileniriz:

1) 1) Sorumluluk bölgeleri

2) 2) Karşılama:

– – pasörlerin (setter) hareketleriyle doğru orantılı

– – karşılama hedefi ile doğru orantılı

3) 3) Hareket düzenleri

4) 4) Birbiriyle örtüşen bölgeler veya bağlantı yerleri

5) 5) Saha kapsama

6) 6) Servis atmanın zor olduğu yerler

Derin “W” Kısa “W”

Her sıra içindeki oyuncular servis atandan aynı uzaklıkta bir mesafede bulunurlar.Ön sıradaki oyuncular “Derin W” oluşumunda daha çok servis karşılarlar, “Kısa W” durumunda ise daha az. Arka sıra oyuncuları her iki oluşumda da aynıdırlar.

Servis Atmanın Zor Olduğu Bölgeler

 

 

 

 

 

 

 

 

Köşeler Kenarlar Kısa – derin

5 Oyuncu Sistemi

 

Sorumluluk alanları Koridor sistemi Korunmayan bölge

(2 adım teorisi)

 

 

 

 

 

 

Hareketlerin tümü karşılayanın servis atana göre aldığı konuma bağlıdır. Tüm oyuncular yüzlerini servis atana dönerler ve hareket sahanın kenarlarına diyagonaldir. Karşılayanların çizgileri servis atana diktir, yan çizgiler değil. En sağdaki karşılayan öyle bir pozisyon alır ki servis atanla kendi servis köşesi arasındadır.

4 Oyuncu Sistemi

 

Sorumluluk alanları Hareket şekilleri Korunmayan bölge

3 Oyuncu Sistemi

 

Sorumluluk alanları Hareket şekilleri Korunmayan bölge

 1. II. IV. Değişim, etkileme ve uzmanlaşma
 1. A. Değişim nedenleri
  1. 1. servis karşılama hedef bölgesi
  2. 2. hücumla ilgili gelişim ve hedefler
  3. 3. bir ya da iki pasör (setter)
  4. 4. takım düzeyi
  5. 5. uzmanlaşma derecesi
  6. 6. değişim sayısı değişimi etkiler
  7. 7. topun uzun süre havada kalması değişimi etkiler
 1. B. 5-1 sistemi 6-2 ve 4-2 sistemini herhangi bir servis karşılama şekli ile birleştirir.

5 Oyunculu Karşılama Şekilleri

= pasör (setter)

= ikincil pasör (setter)

4-2 Sistemi Değişimleri

 

Sol ön pasör (setter) Orta ön pasör (setter) Sağ ön pasör (setter)

6-2 Sistemi Değişimleri

 

Sol arka pasör (setter) Orta arka pasör (setter) Sağ arka pasör (setter)

4 Oyunculu Karşılama Sistemleri

 

6-2 Sistem Etkileme

 

Sol arka pasör (setter) Orta arka pasör (setter) Sağ arka pasör (setter)

 

3 Oyunculu Karşılama Sistemleri

(5-1 Sistemi)

Bu sadece 3 karşılayıcıyı nasıl uzmanlaştıracağınızı gösteriyor. Hücum şekilleri sadece öneridir ve daha birçok seçenek olasıdır.

FİLE

Sol arka pasör (setter) Orta arka pasör (setter) Sağ arka pasör (setter)

 

 

Sol ön pasör (setter) Orta ön pasör (setter) Sağ ön pasör (setter)

V. Hücum Sistemleri ve Şekilleri

A.Terminoloji ve iletişim sistemleri

B.Sistemler ve tanımları

1. Sistemin çok dışında iki hücumculu (attacker)

 1. 2. İki hücumculu (attacker) yüksek değişim sistemi
 2. 3. Üç hücumculu (attacker) sistemler
 3. 4. Hızlı hücumculu (attack) seçeneği
 4. 5. Kombinasyon oyunları
 5. 6. Arka sıra sistemi
 1. C. Hücuma geçiş
  1. 1. Servis karşılamadan
  2. 2. “Serbest top” pozisyonundan
  3. 3. “No blok” pozisyonundan
  4. 4. bloüun arkasındaki defansdan
 1. A. Pasör (setter) ve smaçör (spiker) arasında iletişim için temel numaralandırma sistemi:
 1. 1. Topun file boyunca konumu

(şekil var)

ÖN SIRA HÜCUM BÖLGELERİ

 1. a. her bölge
 2. b. sahanın ortası 5. bölgeyi böler
 3. c. pasör (setter) normalde 6 ve 7. bölgelerde durur
 4. d. setin fileden uzaklığıyla ilgili zorlayıcı bir kural yoktur
 1. 2. Topun yüksekliği (hızı)

0 = normal yükseklikteki top: filenin 4-6 metre yukarısında

1 = filenin 30 cm yukarısında

2 = filenin 60 cm yukarısında

3 = filenin 1 m yukarısında

9 = oldukça yüksek bir set: 6 metre veya yukarı

 1. 3. İletişim

İki numarayı bir araya getirin

1 0

 

 

Topun file boyunca Setin yüksekliğini belirtir

nerede yere düşeceğini

gösteren konum

 

10 =

53 =

80 =

61 = A hızlı

31 = B hızlı

Üç Hücumculu (Attack) Sistemler

Pasör (setter) kendini filede 6 ve 7. bölgelere yerleştirir. Smaçör (spiker), pasöre (setter) göre hareket eder. Genellikle bir as, bir hızlı ve bir de orta smaçör (spiker) bulunur.

Pasör (setter) nüfuz eder ve tüm üç smaçörü (spiker) da kullanabilir. Smaçör (spiker) belirli bir alana konsantre olmak ve bloğu karıştırmak için yer değiştirir.

KOMBİNASYON OYUNU HÜCUM SİSTEMİ (ÇOKLU ATAK SİSTEMİ)

Prensipler/Genel Konseptler:

Kullandığımız paternleri her zaman aynı şekilde devamlı bir biçimde uygulayarak kümülatif bir etki yaratmalıyız.

Paternlerimizle geliştirmek istediğimiz genel senaryo blokçuları (blocker) ataktakiler içeri hareket ettikleri için içeri gitmeye zorlamak ve topu blokçuları (blocker) saha dışına topu kurtarmak için hamle yaptırmak amacıyla son blokçuların (blocker) dışına yollamak.

İkinci bir senaryo veya hedef de iki blokçuyu (blocker) ayırmak ve bizim “oyunseti” vurucumuza blokçuyla (blocker) yalnız başlarına karşı karşıya getirmek.

Tüm hücumcular (attacker) zamanın tümünde kendi paternlerini takip ederler. Oyun-seti

( ) rollerinde devamlı hareket kümülatif etkiyi geliştirmek açısından önemlidir.

Her atak girişimi belirli ayak hareketlerini ve atak açılarını gerektirir. (Genellikle sol ayakla biten 3 veya 4 adım). Eğer istenilen etkiye ulaşılırsa bireysel farklar mümkündür.

Pasör (setter) her topa set ( ) zıplayacaktır. Hücum ve paslaşma bunun için tasarlanmıştır. Topu filenin en üst çizgisine kadar pas et.

Pasörle (setter) konum ve zamanlama açısından doğru ilişkiyi kurmak hücumcunun (attacker) görevidir. Her zaman aynı pozisyonu kurmak pasörün (setter) görevidir.

Oyuncular bireysel hücum taktiklerini ve takım hücum taktiklerini anlamalı ve etkili bir şekilde yürütebilmeliler.

Sayısız kombinasyon oyunu vardır:

– – Çapraz paternler (genellikle sağdan sola hareketler)

– – Ters oyunlar (genellikle soldan sağa hareketler)

– – Çift hızlı oyunlar ( iki veya daha hızlı smaçör (spiker))

– – Sol kenar oyunları

– – Sağ kenar oyunları

– – Orta oyunları

Tüm başarılı kombinasyon oyunları pasör (setter) hedefine doğru topu pas etmesi gereken servis karşılayıcı ile ritmi ve topun çıkışının zamanlamasını kontrol etmesi ve skoru yapması ve (en önemlisi) pasöre (setter) doğru giden topu ve diğer smaçörü (spiker) doğru zamanlama için seyreden smaçörü (spiker) seçmesi gereken pasör (setter) arasında koordinasyon içerir. Smaçörler (spiker) kendi hareketlerini pasın hızına, yerine, pasörün (setter) topla kontağına ve diğer smaçörlerin (spiker) hareketlerine doğru bir biçimde karşılık verebilmek için zaman açısından programlamalıdırlar

Kombinasyon Oyun Hücumu

(Çoklu atak)

“51X” serisi oyun set “31dağıtım” serisi ortayı ve

smaçörüne (spiker) dört seçenek sunar blokçuları (blocker) birbirlerinden ayırır.

“71 Ters” sol kenar blokçuyu (blocker) “31X” serisi sol kenar blokçuyu (blocker)

izole eder izole eder

 

 

Arka Sıra Atağı

 

Arka sıra atak Hızlı smaçörün (spiker) İki ön saha smaçöründen (spiker)

koridorları arkasından arka sıra atağı uzakta arka sıra atağı

 

 

 

 

 

 

 

Arka sıranın pozisyonunu belirlemek zordur bu yüzden 9 ön sıraya 4 bölge tercih edilir.

İki smaçör (spiker) arasında arka sıra atağı

Değişim Hücumu

– – Servis karşılamadan hücuma veya defans manevrasına geçiş yap

– – Karşı atak koordinasyonu

– – Konumsal yeniden organizasyon

– – Hızlı smaçör (spiker) rolü: çabuk kalk, herhangi iyi bir pasa gözdağı ver, hızlı hareket et, konum değiştir.

– – Pasör (setter) öncelikleri: kim set ediyor, arka sıra pasörleri (setter) veya pasör (setter) olarak oynayan vurucuları için en iyi seçenek

– – Bir smaçör (spiker) set ettiği zaman veya ikinci pasa vurduğu zaman aldatma oyunları (serbest top durumları)

– – Atak ve oyuncu hareketlerinin yeniden organizasyonu

Değişim Kategorileri

 

 1. 1. İyi pas (hücum olasılıklarını tamamla)
 2. 2. Zayıf pas (limitli olasılıklar – ayarlama kuralları)

Değişim Hedefleri

 1. 1. Maksimum hücum potansiyeli ile gözdağı vermek
 2. 2. Topu oyuna olabildiği kadar çabuk sok – defanstan hücuma ya da hücumdan defansa yapılan değişiklik yüzünden olan dezavantajlardan yararlan.
 3. 3. Rakip tarafından topa vurulmadıkça herhangi bir değişim yapma
 4. 4. Değişimler hücum gücünü ve hareketlerini arttırıcı yönde olmalıdır
 5. 5. Pasör (setter) direk geçişi sözle yapmalıdır.
 6. 6. Geçiş genellikle skor kazanma fırsatıdır – risk al.

Geçiş Hücumu

 

Kötü pas durumu: pasör (setter) en geniş sorumluluk alanı olan smaçörü (spiker) seçmelidir. Bir çok kez pasör (setter) olmayan oyunculardan biri bu durumda yardımcı olmalıdır.

İkinci Top Atağı

Top ikinci kontakta ön sıra smaçörüne (spiker) gider, o da ya direk olarak topa vurur ya da takım arkadaşına jump-set ( ).

Defansif oyun Serbest top Servis karşılama

Serbest Top Pozisyonu

Arka sıra pasör (setter) Ön sıra pasör (setter): Ön sıra pasör (setter):

Durum: “W” şekilli “W” şekli oluştur, Ön ortaya git

karşılama paterni oluştur pasör (setter) normal hücum

pozisyonuna gider

1) 1) Oyuncuları kenar çizgilerinden uzaklaştır

2) 2) Arka sırayı “serbest top” oynamaları için teşvik et

3) 3) Arka sıra oyuncuları pasör (setter) için toplanırlar

4) 4) Normal servis karşılama hücumunu uygula

5) 5) Pozisyonlar fileye kısa topların düşmesini önleyecek kadar yakın

6) 6) Oyuncular fileyle aralarındaki derinliği, topun filenin karşısından geliş derinliğine göre ayarlarlar

7) 7) Pasör (setter) hemen defans pozisyonundan set pozisyonuna geçer

Aşağı Blok veya “Bloksuz (No Blok)” Defans

 

Arka sıra pasör (setter):

hücum hücum

Arka sağdaki pasör (setter) Orta arkadaki pasör (setter)

1) 1) Pasör (setter) kendi konumunda kalmalı ve defans oynamalı

2) 2) Birinci blokçu (blocker) (orta blokçu (blocker)) “blok yok (no block)” diye bağırır ve filede kalır

3) 3) Diğer blokçular (blocker) 3 m çizgisine geri çekilirler

4) 4) Arka sıra oyuncuları sahaya ilerler

5) 5) Arka ortadaki oyuncu arka sıradan 3 m çizgisine ilerler

6) 6) (for a cup in ( )) oyuncular smaçörlerin yaklaştım çağrısıyla dizilirler

7) 7) Sağ ön sıradaki smaçör (spiker) genellikle yardımcı pasördür (setter)

8) 8) Smaç (spike) a yakın olan blokçu (blocker) filede vuruş için kalabilir

III.V.Hücum (attack) müdafaası (coverage)

– – Bloke edilecek her topa dikkat kesil

– – Basit hücumlarda en iyi şekilde müdafaa yapılır, en zayıfı daha karmaşık durumlardadır.

– – Pasör (setter), smaçör (spiker) müdafaasında anahtar kişidir.

– – Tüm oyuncular smaçör (spiker) ve blokçuları (blockers) iyi “okumayı” öğrenmelidirler.

 

Blok (block) açısı

(şekil var)

Tayin edilecekler:

1) 1) hücumun (attack) hızı

2) 2) blokçuların (blocker) ellerinin açısı

3) 3) blokçuların (blocker) uzunluğu

4) 4) blokçuların (blocker) derinliği

5) 5) hücumun (attack) açısı

Müdafaa pozisyonundan karşı hücum (attack)

– – Pasör (setter) oyunu yönlendirir

– – Hızlı atakçı (attacker) hareket yaratmalıdır

– – Tüm smaçörler (spiker) fileden uzaklaşmalılar

– – Herhangi bir oyuncu pas (set) atabilir

– – Hareketlerin birçoğu ve paslar sağdan sola gerçekleşir

Smaçör (spiker) müdafaası

Smaçın (spike) yönü ve bloğun yerleştirilmesi smaçın (spike) müdafaasının büyük bir bölümünü belirleyecektir. Blokçuların (blocker) ellerinin ve omuzlarının yönüne olduğu kadar smaçörün (spiker) hücumunun yaklaşımına ve yönüne dikkat edin.

Smaçör (spiker) Sistemi: Dış yüksek paslar

Pasör (Setter) pası takip etmeli. Herkes müdafaa pozisyonunda olmalı. İki müdafaa çemberi deneyin: biri yakın diğeri derin.

2 Smaçör (spiker) Sistemi: Orta Hücum (attack)

3 Smaçör (spiker) Sistemi

Hızlı sol kenar pası (set)

1) Hızlı smaçör (spiker) fake den( ) iner ve sola döner

2) Pasör (setter) hızlı smaçörün (spiker) arkasına, orta pozisyona geçer

3) Arka sıra oyuncuları pozisyonları doldurur

4) Müdafaa zayıf, derin

Hızlı orta smaçı (spike)

1) Sadece pasör (setter) ve ön sıra burada yardımcı olabilir

2) Arka sıra oyuncuları bir ya da iki adım atarlar

Hızlı sağ kenar pası (set)

1) 1) Pasör (setter) ve arka sıra oyuncuları yakın müdafaa yaparlar

2) 2) Hızlı vurucunun (hitter) zamanı yoktur

3) 3) İyi derin müdafaa

IV.VI.Bloklama (Blocking) Oluşumları

 1. A. Bir kişili blok sistemi
 2. B. İki kişili blok sistemi
 3. C. Üç kişili blok sistemi
 4. D. Adam adama sistem
 5. E. “Read( )” sistemi
 6. F. “Commit( )” sistemi
 7. G. “Stack-Switch( )” sistemi

Bir çok takım sadece ön sıradaki uzun boylu ve becerikli bir ya da iki blokçuyu (blocker) kullanmayı gerektiren basit bloke etme konsepti ile başlar. Rakip takımın o anki olası hücum durumu file boyunca dizili tüm oyuncuları kullanmayı gerektirmedikçe blok yapmak için ön sıradaki tüm oyucuları kullanmak gerekmez. Birçok takım filenin her bölgesinde hücuma (attack) kalkmaz.

Bir kişili blok (block) sistemi – (basit hücum (attack) paternlerine karşı kullanılır)

Orta öndeki blokçu (blocker) Sağ öndeki blokçu (blocker)

1) 1) En iyi blokçuyu sahanın ortasına veya en iyi smaçörün (spiker) karşısına gönder

2) 2) Arka sıra oyuncuları “W” lşeklini alırlar

İki kişili blok (block) sistemi – (daha karmaşık hücum (attack) paternlerine karşı veya bir zayıf blokçu (blocker) ile kullanılır)

Yavaş hücum (attack) Ayak hücumu (attack)

1) 1) Her iki blokçu (blocker) da yavaş, yüksek bir atağa karşı fileyi kaplarlar

2) 2) Blokçu (blocker) olmayan oyuncu vuruşları yapabilmek için fileden uzaklaşır

3) 3) Her blokçu (blocker) filenin yarısını hızlı dış hücuma karşı kaplar

4) 4) Defansçılar bloğun etrafındaki alanı kaplarlar

Üç kişili blok (block) sistemi

 

Normal başlangıç pozisyonu Hızlı hücumlara karşı başlangıç pozisyonları

 

 

 

 

 

 

 

1) Blokçuları (blocker) dışarıda ve aralıklı yerleştir 1) Blokçuları (blocker) yakınlaştır

2) 2) Pasör (setter) topu yollayana kadar fileden 1-1.5 2) Fileye yaklaş 5-1 m yakına kadar

m uzaklaş

Blokçuların hareketleri Blokçuların hareketleri

(normal setler) (çabuk orta paslar)

Adam adama sistemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 1) Her blokçu (blocker) bir smaçörün (spiker) önünde başlar

2) 2) İlk önemli şey smaçörün (spiker) önde olması ikincil önemi olan ise diğerlerine yardımdır

3) 3) Smaçörün (spiker) hareketine dikkat kesilmek

4) 4) Bu sistem 3 smaçörlü (spiker), nadiren pozisyonları çapraz değiştiren takımlara karşı uygulanan iyi bir yöntemdir.

“Read( )” yöntemi

Başlangıç pozisyonları Hareket pozisyonları

S S

1) 1) Tüm blokçular (blockers) top pas atılana kadar başlangıç pozisyonunda kalırlar.

2) 2) Tüm blokçular (blockers) tüm smaçörleri (spikers) bloke etmeye çalışırlar

3) 3) Blokçular (blockers) pasörleri (setters) takip eder, smaçörlerin (spikers) aldatmacalarını değil

4) 4) Başarının anahtarı blokçunun (blocker) hareketi ve vücut pozisyonuna bağlıdır

5) 5) Blokçular (blockers) hızlı smaçörlerle (spikers) zıplamaz veya top pas atılana kadar hareket etmezler

6) 6) “Read ( )” sistemi kombinasyon oyunları ve bir çok hücum hareketi için tasarlanmıştır. Bir çok topa dokunulur ve “yumuşak bloke edilir”.

“Uygulama” Sistemi

Orta blokçu (blocker) ilk hücumu durdurmak için hızlı smaçörle (spiker) birleşir.

Blokçu (blocker) hızlı smaçörün (spiker) hareketi dışındakilere dikkat etmez.

Diğer blokçular (blocker) adam adamadırlar veya bloğu “read ( )”

Bu sistem ufak blokçular (blocker) için veya etkili hızlı hücumları olan ve sürekli ilk seçeneği oynayan takımlara karşı tasarlanmıştır.

Normal Durum Dış smaçör hızlı vurur

“Stack( )” sistemleri

Bu sistemler belirli hücum oyunlarına cevap vermek ve olabildiği kadar çok blokçuyu (blocker) hızlı paslara ve diğer kombinasyonlara karşı oynatmak için geliştirilmiştir.

Commit ( ) blokçu (blocker)

Stack ( ) blokçu (blocker)

Read ( ) blokçu (blocker)

Sol stack ( )

Bu sistem 2 ve 3 nolu rakip bölgelerinde birçok kombinasyon oyununa karşı kullanılır. Stack) ( ) blokçusu (blocker) commit ( ) blokçunun (blocker) içerisinde veya dışında dizilebilir.

Sol stack ( )

1) Commit ( ) blokçusu (blocker) zıplamalı.

2) Stack ( ) blokçusu (blocker) oyun pasını atan smaçörü (spiker) takip eder veya release ( ) smaçörüne (spiker) yardım etmek için dışarı çıkar.

3) Read ( ) blokçu (blocker) release ( ) smaçöre (spiker) gider ve mümkün olan yerde yardım eder.

Sağ stack ( )

Bu sistem 4 nolu rakip bölgedeki birçok kombinasyon oyununa karşı kullanılır. Stack ( ) blokçusu (blocker) commit ( ) blokçusunun (blocker) içinde veya dışında sıralanabilir.

Çift stack ( )

Bu sistem iki vuruculu (hitter) hücuma karşı play-set ( ) smaçör (spiker) bir yandan öbür yana etkili bir şekilde hareket edebildiği zaman kullanılır.

Bu sistem rakibin hızlı paslarla hücum eden iki smaçörü (spiker) varsa kullanılır.

 1. VII. Defansif sistemler (Smaç (spike) kurtarma)

 

 1. A. Başlangıç Pozisyonları
 2. B. Oyuncu Hareketi
 3. C. “Arka-6”
 4. D. “Yukarı-6”
 5. E. Kayma sistemleri
 6. F. Rotasyon sistemleri

 

Defansif sistemler

Başlangıç pozisyonları

1 ve 5 nolu oyuncular yakın bölgeleri vuruşlardan, ikinci top hücumundan, üst paslardan ve hızlı smaçlardan korumalılar. 6 nolu oyuncu herhangi bir yöne gitmekte serbest olmalıdır.

Oyuncu Hareketi

Oyuncular top paslanırken blok etrafındaki derin (perimeter( )) pozisyonlara geri çekilmeliler.

Oyuncu Hareketi

 

 

 

 

 

 

Temel, sona eren defans Oyuncular arasındaki toplar: Temel sorumluluk alanları

pozisyonları ve vücut yönü hareket paternleri

 

“Arka-6” Sistemi

1) Tip savunucu tarafından smaçörlerin ulaşım yönünün tersinden oynanır.

2) Tüm oyuncular perimeter ( )dır.

3) 6 numara derinliği koruyarak hareket eder.

4) Eğer rakipler blok üzerinden vurabilir veya rarely ( ) tip ( ) yapabilirlerse normal defans kullanılır.

Başlangıç Pozisyonları

Derindeki 6 numara ile başla

Sol kenar atağını savunma. 6 numara smaçörün yönüne doğru bakar ve yana doğru hareket eder. 1 veya 4 numara smaçör onlardan uzağa vurduğunda tipleri ( ) veya blok onların pozisyonunu kurtarmalıdır.

Hızlı Orta hücum defansı

Oyuncuların hareket etmek için çok az zamanları olduğundan, başlangıç pozisyonları çok önemlidir.

Yavaş orta hücum defansı

İki blokçuyu kullan ve tüm oyuncuları blokçuların etrafında döndür.

Genellikle sol blokçu sağ blokçu pasör olduğu için orta blokçuya katılır.

“Yukarı 6” Sistemi

1) Tüm durumlarda 6 numaralı oyuncu tarafından tip kurtarma.

2) Bloğun sağlam olduğu ve rakiplerin tip yapmaktan veya yavaş smaçtan hoşlandıkları durumlarda kullan.

Başlangıç Pozisyonları

Sol Kenar hücumu (attack) Yavaş orta hücumu (attack) Sağ kenar hücumu (attack)

1 ve 5 nolu oyuncular daha derinde Dışarıdaki blokçu (blocker)

dururlar ve dışarıdaki blokçu (blocker) oldukça arkaya hızlı bir

3 m. çizgisinin ilerisine geçer. şekilde geçmelidir.

“Slide( )” Sistemi

1) Blokçu olmayan kişi tipleri kurtarır.

2) Pozisyonların dengesi arka-6 pozisyonları.

3) Bu tip ( ) kurtarma için iyi bir defanstır ama hücuma geçişte zordur.

4) Kombinasyon hücumuna karşı iyidir.

Rotasyon sırası Sol kenar hücumu Sağ kenar hücumu

5 numaradaki oyuncu fileye Bu kenarda iki pasör

doğru olan bölgeye karşı (setters) etkili bir geçiş

korumalıdır oyunu için beraber

çalışmalıdırlar.

“Rotasyon” Sistemleri

1) Hücumun (attack) önündeki oyuncu tipi kurtarır.

2) 2) Diğer oyuncular saha alanını dengelemek için harekete geçerler.

Sol kenar hücumu (attack) Sağ kenar hücumu (attack)

IX. Zirvedeki Takımların Özel Sistemleri

 

File

 

 

 

 

 

1984 ABD. Adam Adama Servis Karşılama

= Pasör (setter)

= Ön sıra smaçörü (spiker)

= Arka sıra smaçörü (spiker)

 

D – Dvorak : Pasör (setter)

B – Borzins, K – Kiraly : Pasörler (swing – smaçör (spiker))

BU – Buck , T – Timmons : Hızlı smaçörler (spikers)

P – Powers : Release ( ) smaçörü (spiker)

Rotasyon 1 2 3

4 5 6

A.B.D. Swing( ) Sistemi

 

“Swing( )” Sisteminin Özellikleri

 

1) 1) Her zaman dört hücumcu (attacker) tehdidi vardır.

2) 2) Hücum (attack) rotası sahanın dışı yerine ortasında başlar. (“Swing( ) Vurucuları (hitter)” geleneksel dışarı-içeri hareketler yerine içeri-dışarı hareketler yaparlar.)

3) 3) Swing( ) hücumu (attack) ufak bir açıyla pasa geniş zıplamayla sınır koyan fileye paralel rotalarda yapılır.

4) 4) Hücum kaybol-ortaya çık düzenine dayanır ki bu düzende hücumcular sahanın ortasında toplanırlar ve hızlı hücumun arkasından dışarı doğru fırlarlar.

5) 5) Arka sıradaki swing ( ) vurucu ön sıradaki swing ( ) vurucuyu ters tarafa hareket edip yanlış yön oyunu potansiyel yaratarak saf dışı eder.

6) 6) Ön sıra swing vurucusu rakibin bloğunun üzerinden bakmak ve zayıf blokçunun terss tarafına gitmek için rotasını audiblize etmek ( ) için mükemmel pozisyondadır.

7) 7) Sistem sürekli hareket gerektirir; daha yavaş ve büyük bir takıma karşı güçlüdür. Hareketler rakibin bloğunun, vurucunun iç bölgesini takip etmesini gerektirir. Doğru zamanlanırsa hücumcuların rotası hücumu blokçuların dışına çıkarmalıdır. Eğer blokçular dışarı zamanından önce çıkarlarsa hücumcular karna doğru giderler.

8) 8) Pasör (Setter), iyi bir geçişte her zaman zıplama pasıyla takımın hareketine katkıda bulunur.

9) 9) Swing ( ) sistemi tüm hücumcuların hücum rotasında hareket etmeleriyle görsel yanılsamaları ve duyulabilir bir şekilde seslenen iki ya da üç hücumcunun kulak yanılsamalarını en iyi şekilde kullanır. Defansın doğru işlemesinde önemi büyük olan bu yanılsamalar rakibin bloğuyla ilgilenmek için bir çok olasılık yaratır. Baskı süreklidir. Defans yapan takım için dehşet ve yorgunluk vericidir.

 

 

 

 

 

 

“Swing( )” Hücumu

= arka sıra smaçörü (spiker)

Fileye paralel yaklaşım paterni ve içeriden dışarı doğru hareketler

A.B.D. Hücum Oluşumları

Hızlı ve arka sıra atağı ile “Swing( )”in yanlış yön konsepti

– – Switchin( ) voleybolun tüm taktik aşamalarında görülür. Servis karşılamadan smaçörlerin (spikers) atağına kadar. Servis karşılamadan sonra pasörlerle (setters) hücumcular arasında. Servisten sonra blokçular tarafından defanstan hücuma geçerken. Servisten sonra defanstaki oyuncular tarafından.

– – Servis karşılama paternleri konfigürasyonlarına göre tanımlanmıştır ve/veya içinde yer alan oyuncuların sayısına göre.

Örneğin:

– – 5 kişi “W”

– – 4 kişi “Kupa (cup)”

– – 3 kişi “Çizgi (line)”

– – 3 kişi “Elmas (diamond)”

– – 2 kişi

 1. II. Oyuncu Pozisyonları (Rotasyonu kurmak)

 

Oyunun temel sistemini göz ardı etmeksizin (3-3, 4-2, 5-1 veya 6-2) maksimum avantaj elde etmek için antrenör takımın dizilişine çok dikkat etmelidir.

– – Göz önünde bulundurulması gerekenler: (öncelik sırasına göre)

1) Hücum dengesi

2) Servis karşılama dengesi

3) Bloğa çıkma ve smaç (spike) defansı

4) Kurulumla ilgili konular

3-3 Sistemi 4-2 Sistemi 4-2 Sistemi

(Oyuncular çiftler halinde) (pasörler (setters) as (Pasörler (setters) as

smaçörleri (spiker) takip eder) smaçörler (spikers) öncülük

ederler)

6-2 Sistemi Seçenekleri (Arka sıra pasörleri (setters))

Switch ( ) Defansı

1) Bu defans en iyi defans oyuncularını arka sıradaki rakip hücumuna karşı yerleştirmeye çalışır.

2) Yüksek paslara karşı en etkili yol.

A =Yavaş defans oyuncusu

B = Hızlı defans oyuncusu

Başlangıç pozisyonu Sol kenar hücumuna Sol kenar hücumuna karşı defans

ve switches ( ) (normal) karşı defans (Ön için switch( ))

Sol kenar hücumuna karşı defans

(arka sıra switchi( ))

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir