Günümüzde tedavisi mümkün olmayan birçok hastalık varken
bir kimseye tam tedavisi mümkün olan tüberküloz teşhisi konması hiç de korkulacak bir olay değildir. Gerçekte tüberküloz, ilaçları düzenli olarak almakla kolayca tedavi edilebilir ve kimsenin bu hastalıktan ölmesine gerek yoktur. Tüberkülozdan ölen pek az sayıda kimse tedavi edilmek için vaktinde doktora gitmeyen kişiler olabilir. Tüberkülozla savaşan ilaçları aldıktan birkaç hafta sonra bulaşıcı aşamayı atlattıklarından artık tüberkülozlu hastaları sağlam kişilerden tecrit etmeye gerek yoktur.

Tüberkülozdan Neden Korkulmaktaydı ?

Bunun bir nedeni geçmişte hastalığın tedavisinin çok güç olmasıydı. Ama bu 50 yıl önce böyleydi Günümüzde hastalığı tedavi edecek antibiyotikler bulunmaktadır. Korkuların dayandığı bir başka gerçek ise dünyanın birçok başka yerlerinde tüberkülozun hala birçok kişiyi öldürmesidir. Bunun da nedeni o ülkelerde ilaçların pahalı olması ve hastaları tedavi edecek kaynakların her zaman yeterli olmamasıdır.

   Nedeni Nedir ?

Tüberküloz herkesi etkileyebilir. Tüberküloza yalnız akciğerleri ve boğazı değil diğer organları da etkileyebilen bir mikrop neden olur. Tüberküloz mikrobu yıllarca vücutta “uykuda” durup herhangi bir zarar vermeyen fakat nedense bir gün canlanıp hastalığa neden olan bir mikroptur. Tüberküloz hastalığını kışkırtan nedenler arasında diğer hastalıkları, yaşlanmayı hatta stresi sayabiliriz

Nasıl Bulaşır ?

 

Birincisi, aktif tüberkülozlu bir hastayla temas eden herkese hastalık geçmez. Mikrop bulaşsa bile “uykuda” kalabilir ve hiç bir zaman hastalığa dönüşmeyebilir ve bu kişiler aile ve yakınlarına hastalığı bulaştırmazlar.
Ancak aktif tüberkülozlu hastalar akciğerlerindeki ve boğazlarındaki mikrobu başkalarına geçirebilirler. Hasta kişi akciğerlerinde ve boğazında bulunan mikropları öksürürken havaya saçar ve başkaları da bunları solunum yoluyla tıpkı grip mikrobunu kapar gibi ciğerlerine çekerlerse kendilerine mikrop geçer. Tüberküloz böceklerden, kandan, sudan, yatak takımlarından veya çatal kaşıktan kişiden kişiye geçmez.

Belirtileri Nelerdir ?

 

Tüberküloz belirtileri arasında yorgunluk, kilo kaybı, ateş ve gece terlemesi sayılabilir. Ciğerlerinde tüberküloz mikrobu bulunan hastalarda devamlı öksürük ve her zaman olmamakla birlikte bazen öksürürken ağızdan kan gelmesi olabilir. Kendisinde bu belirtileri gören kimseler derhal en yakındaki göğüs hastalıkları kliniğine gitmelidirler.

   Tehlike Ne Olabilir ?

Tedaviye girmekte gecikirseniz akrabalarınızın özellikle çocukların ve yaşlıların, arkadaşlarınızın ve iş arkadaşlarınızın sağlığını tehlikeye sokarsınız. Kendisine verem teşhis konulan kimselerin yakınlarının da muayeneden seçerek hasta olup olmadıklarının belirlenmesi gereklidir.