Türkiye`de güreş 1910 yılında Greko-Romen stilinde başladı

*Güreşçilerimizi eğitmek üzere Macar antrenör Raol Peter görevlendirildi

*1922 yılında Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı bünyesinde yer alan Güreş Federasyonu sayesindegüreş çalışmaları daha düzenli hale geldi

*TGF 1923 yılında FILA`ya üye olmuştur.

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU

*TGF başkanı: Osman Şansal

TGF bünyesindeki kurullar:

*Yönetim Kurulu *Teknik Kurulu

*Hukuk Kurulu *Eğitim Kurulu

*Sağlık Kurulu *Merkez Hakem Kurulu

Federasyona bağlı 166 kulüp var

Federasyona bağlı 950 antrenör var

Federasyona bağlı 7199 erkek ve 71 bayan sporcu var

Federasyona bağlı 990 hakem var

Güreş Eğitim Merkezleri

*21 ilde Güreş Eğitim Merkezi var

*Bu merkezlere kayıtlı öğrenci sayısı yaklaşık 500

Türkiye Güreş Federasyonu milli sporumuz olan güreşin itibarını arttırmak ve gelişimini sağlamak için Stratejik Plan 2001 adı verilen bir proje hazırlamıştır.Bu projede çeşitli Mastır Stratejler geliştirilmiştir:

*Kaynak Geliştirme Stratejisi:

1.Bütçe gelirleri dışında fon kaynakları oluşturulması

2.Güreş ile ilgili beşeri ve maddi tüm kaynaklara ilişkin bilgileri tespit etmek ve bunları kullanıma hazır hale getirmek

3.İlk dört yıl içinde kulüpşerin ve GEM`lerin kaynak ve gelirlerini gelişim ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye ulaştırmak

*Pazarlama Stratejisi:

1.Ticari gelir elde etmek için yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamak

2.Yerel yönetimlerle ve sirketlerle ticari anlaşmalar yapmak

3.Federasyon amblemli ürünlerin hazırlanıp satılması ile gelir elde etmek

*Altyapı Geliştirme Stratejisi:

1.Tesisleri geliştirip uluslararası seviyeye getirmek

2.Güreş sporu endüstrisinin ülkemizdeki gelişimine katkıda bulunmak

3.Kulüp sayısını arttırmak ve niteliklerini yükseltmek

4.Güreş Eğitim Merkezleri sayısını 30à çıkartmak

5.İlk ve Orta dereceli okullarda güreş takımları kurulmasını sağlamak

*Yaygılaştırma Stratejisi:

1.81 ilde kendi taraftarını yaratan 81 kulüp kurarak güreşin tabana yayılmasını sağlamak

2.Yatılı okullara güreş antrenörü atanmasını sağlamak

3.Federasyonun 8 bölgede bölgesel örgütlenmesini sağlamak

*Tanıtım Stratejisi:

1.Halkla ilişkiler çalışmalarını geliştirmek

2.Medya ile ilişkileri geliştirmek

*Bilim ve Eğitim Stratejileri:

1.Çalışma programlarını geliştirmek

2.Teknik kadroyu eğitmek

3.Başarılı ülkelerle eğitim amaçlı işbirliğinde bulunmak

4.Güreş ile ilgili bilimsel çalışmaları teşvik etmek

5.Hakemleri eğitmek

*Kalite Stratejisi:

1.GEM`lerin hizmet kalitesini geliştirmek

2.Sporcuların ve teknik adamların sağlıklarını güvence altınaalma

*Performans Geliştirme Stratejisi:

1.En üst düzey başarıyı hedefler

2.Teknik kadroyu rakipleriyle başedecek seviyeye getirmeyi hedefler

3.Maddi desteği etkili olacak bir şekilde düzenlemek

4.Ligi mücadeleci hale getirmek