Sporda klişe görüşler bir takımın başarısının antrenmandaki egzersizlere dayandığı düşüncesine odaklanır. Bu çok açık ve çok da doğrudur. Birçok antrenör yeterli zamanları, mekanları veya uygun tesisleri olmadıkları hissine kapılırlar. İnsanın kendisinin kontrol altına alamayacağı şeylere çok fazla zaman ayırması sakıncalıdır (kısıtlı zaman, lig ya da federasyon kısıtlamaları veya antrenman süreleri, önem verilmeyen bütçeler vs.).

Oyuncular gibi antrenörler de kontrol edebilecekleri şeyler üzerine yoğunlaşmalıdırlar. Tabii ki bir antrenör antrenman koşullarının iyileştirilmesi için uğraşmalıdır. Ama bir durumun yanlışlığının üzerine aşırı eğilmek antrenörün yaratmak istediği olumlu şeyleri yok etmemelidir.

“Antrenman” kelimesi bir takımın gelişimindeki her elemanı kapsayabilir. Sadece bir takım alıştırmaların bir araya getirilmesinden oluşmaz. Tutumu, davranış biçimlerini, iş birliğini, takım ruhunu, disiplini, fiziksel kondisyonu, teknik ve taktikleri geliştirmeye yarar. Bu elemanlar birbirlerini tamamlarlar. Bir araya getirildiklerinde “takım” dediğimiz son ürünü oluştururlar.

Aşağıdaki öneriler “antrenman” denilen sportif reçetenin elemanlarını inceler:

Tutum

Takımın tutumu antrenörde başlar. Antrenörlerin avantajı, kendilerine boy aynasında bakabilmeleri ve diğerlerinin gördüğü insanı görebilmeleridir. Bu göründüğü kadar kolay değildir. Hepimiz kendimizi diğer insanların gördüğü gibi görmekte zorlanırız. Çok öz eleştiri yapsak da yapmasak da kendimiz hakkında peşin hükümlüyüzdür. Adolph Rupp Kentucky basketbol takımının son zamanlardaki “Baron”u “hiçbir zaman düşündüğümüz kadar iyi ya da kötü değilizdir.” demişti.

Antrenör, takıma kendileri hakkında ne hissedeceklerini; kendilerine nasıl inanacaklarını gösterir; onlara takımın karşılaştığı değişik durumlara nasıl bakacağını öğretir. Eğer antrenör görevli memurları, düşük bütçeyi veya yetersiz tesisi suçlarsa, oyuncular da öyle yapacaklardır. Eğer antrenör hevesliyse, kendine inanıyorsa, çok zor koşullarda bile ilerleme katedebileceğine inanıyorsa takım da öyle yapacaktır.

Kendinize boy aynasında bakın. Diğerlerinin gördüğü kişiyi görüyor musunuz? Çünkü takımın üzerinde olumlu ya da olumsuz tüm etkiyi yaratacak olan o kişi/kişilerdir. İyi egzersizler, iyi maçlar, ve iyi bir program antrenörün günlük tutumuna bağlıdır.

BİR ANTRENÖRÜN TAKIMINI ÇALIŞTIRIRKEN KULLANACAĞI EN İYİ GEREÇ KENDİSİDİR. BU GERECİN EN İYİ ŞEKİLDE NASIL KULLANILACAĞINI BİLİN.

Davranış Biçimleri

Antrenman, antrenörün takımından izlemesini beklediği davranış biçimlerini geliştirecekleri ortamdır. Antrenmanın tüm fonksiyonlarının bir tasarımı olmalıdır. Antrenmanın disiplinleri ve rutinleri tutumlu olmalıdır. Eğer belirli davranış biçimleri pratike sokulursa bunlar alışkanlıklara aktaracaklardır ve tabii ki maçtaki davranışlara da yansıyacaktır. Antrenörün davranışı takımın davranışının öncüsüdür.

Antrenörün yapması gerekenler aşağıdaki gibidir:

– – Her zaman antrenmanı zamanında başlatmak (Bu, antrenörün antrenmandan önce her şeyin planlandığı gibi olup olmadığını kontrol etmek için orada olması demektir.)

– – Her zaman temiz, düzgün bir antrenör kıyafeti giymek

– – Her zaman kendine özen göstermek

– – Her zaman antrenman sürecinin anahatlarını belirlemek – tercihen bir günlük defterinde.

Oyuncuların yapması gerekenler aşağıdaki gibidir:

– – Her zaman antrenmanın tam saatinde orada hazır bulunmak

– – Antrenman jimnastiğini hazırlamak

– – Her zaman kişisel eşyaları düzenli tutmak (sweat-shirt, havlu vs.) ve bunları kendileri için ayrılmış yerlerde saklamak

– – Her antrenmandan önce zihnen hazır olmak, konsantre olmaları gereken şeylere odaklanmak

– – Oynanana takımı temsil edecek şekilde düzgün spor kıyafet giymek

Antrenman sahaları temiz, toplu ve organize olmalıdır. Bu şekliyle takımın olumlu yaklaşımını ve tutumunu yansıtmalıdır. Burası oyuncuların takım oldukları yerdir. Takım ruhunu ve bu ruhu oluşturan davranış biçimini yansıtmalı.

Takımın Davranış Biçimleri – Yaşam Biçimi – antrenman egzersizlerinde biçimlenir. Asıl antrenman aktiviteleri kadar günlük olarak hazırlık rutinleri de beklentilerle doğru orantılı bir biçimde tutarlı olmalıdır.

 

TUTARLI OLUN. KAZANMAYA YOL AÇICI DAVRANIŞLAR VE TAKIMIN YAPTIĞI HER ŞEYLE GURUR DUYMAYI TALEP EDİN VE UYGULAYIN.

 

Toplam Etki

“Toplam etki” antrenörlük felsefesinin temelini oluşturmalıdır. Bir antrenörün herhangi bir durumu ele alış biçimi tek başına, onunla ilgili fikir bildirmez. Olumsuz geçen bir antrenman süreci takımda kalıcı olumsuz bir etki yaratmamalıdır. Kimse tam olarak ne zaman iyi bir oyuncu, gitarist, mimar veya iyi herhangi bir şey olacağını bilemez. Gittiğimiz yere birlikte bir çok tecrübe yaşayarak varırız. Bu en çok, hedefe yönelik aktiviteleri bulunun çekişmeli sporlarda görülür.

Doğal “toplam etki” vardır. Takım ve onun temsil ettiği şeyler kendi tecrübelerinin toplamıdır. Antrenörler olarak tecrübeler serisi isteriz ki üretici ve olumlu olalım ve sonuç kaliteli bir program olsun.

Yapılan her şey “toplam etki”ye yansır. Bu olumlu veya olumsuz olabilir. Eğer antrenör özensiz, tutarsız ve disiplinsizse olumsuz tecrübelerin birikimi kendini takımda gurur eksikliği, kendine güvensizlik, ve hevessiz performans olarak gösterecektir.

Diğer yandan da eğer antrenör oyuncuların davranış biçimlerinde yüksek standartlar bekliyorsa olumlu tecrübeler buna yansıyacaktır.

Toplam etki antrenmanda kolayca gözlemlenebilir. Bir takım günü, saatleri ve bir dakikayı bile boşa harcamamalı. Çünkü bunlar geri kazanılamazlar. Eğer takım her olanağı kendilerini geliştirmek için sonuna kadar kullanırsa sonuç kendini adamanın iyi bir örneği olacaktır. Kaybedilmiş zaman, düşük beklentiler ve tutarsızlık tam ters etkiyi yapar.

 

HER ZAMAN SERGİLENMESİ BEKLENİLEN DAVRANIŞLARI TEŞVİK EDİCİ, GÜNLÜK OLARAK KULLANILABİLECEK BİR PLAN GELİŞTİRİN.

 

Fiziksel Kondisyon

İyi kondisyona sahip bir insanın tüm fonksiyonlarını daha iyi yerine getirdiği iyi bilinen bir gerçektir. Fakat bir antrenörün voleybolla ilgili olarak fiziksel kondisyona sokmanın prensiplerini iyi bilmeye ihtiyacı vardır.

Voleybolda dünya çapında otorite olarak kabul edilen önceki A.B.D. Antrenörü ve Brigham Young Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Motor Öğrenme konusunda uzman Dr.Carl McGowen yapılan sporla ilgili fiziksel becerilerin öğretimi ile ilgili bileşenler üzerine geniş bir araştırma yapmıştır. Bulduklarının çoğu ihtilaflı ve antrenman hakkındaki geleneksel fikirleri yıkabilecek cinstendi.

Dr. McGowen’ın notları:

– – Katılımcı ısınma bölümünden verim alabilmek için iyi kondisyonda olmalıdır.

– – Isınma ve fiziksel kondisyon yapılacak aktiviteyle uyumlu olmalıdır.

– – Isınma en az 10 dakika sürmelidir (kas ısısının dengelenmesi gerekir) ama 15 dakikadan fazla olmamalıdır (aksi takdirde glikojen depoları tükenmeye başlar).

Eğer belirli fiziksel kondisyona girme teknik becerilerden önce yer alıyorsa veya ısınma çok uzun sürer ya da yoğun olursa, beceri gelişiminin kalitesi sınırlanmış olacaktır.

Şüphesiz ki voleybol oyuncusunun fiziksel kondisyonu 3 saatlik bir maçtaki zıplama miktarına yetecek olması gerektiği kadar tetikte ve işleve hazır olmalıdır. Fiziksel kondisyona girme planlanmalı ve voleybolun gerektirdiği becerileri yerine getirmek için vücuttan beklenen ihtiyaçlara cevap verecek ölçüde olmalıdır.

Bunun yanısıra fiziksel olarak gerçekleştirilmesi zor becerilerin antrenmanının ek faydaları olur. Antrenör, sporcuyu etkin bir şekilde becerilerini sergileyebilmesini engellemeden fiziksel antrenmana sokmalı ve bunu yaparken de becerilerin gelişimi üzerine odaklanmayı dengelerken dikkatli olmalıdır.

 

KONDİSYONA SOKARKEN BELİRLEYİCİ OLUN. ISINMAYI KONDİSYONA SOKMAKLA KARIŞTIRMAYIN. KONDİSYONA SOKMAYI BECERİ GELİŞTİRMEYLE KARIŞTIRMAYIN.

Antrenmanın Belirgin Olması

 

McGowen’ın analizleri spor antrenmanın her yönünde belirginliğin kritik önemini vurguluyor. Bir aktiviteden diğerine becerilerin transferinin olanağı yoktur. Tıpkı bunun gibi, eğer bir kişi maraton yüzme yarışı için çalışıyorsa o kişi sudan çıkıp ciddi bir acı duymadan koşar. Kalp damarları müthiş çalışsa da kas kullanımı ve vücut ritmi tamamen değişiktir.

Kasları tekrar tekrar aynı hareketle çalıştırmalıyız (motor programlar) ve beceriye yönelik aktivitelerde hız dereceleri gereklidir.

Bu gerçek, öncülük eden oyunların düşünce sistemlerini, bir aktiviteden öbürüne beceri geçişini ve spor dalıyla ilgili olmayan alıştırmaları destekleyen fikirleri çürütür.

 

ARAŞTIRMALAR GÖSTERMİŞTİR Kİ BİR BECERİNİN GELİŞTİRİLMESİNİN EN ETKİLİ YOLU BUNUN İLERİDE KULLANILACAK OLAN AKTİVİTEDE OLABİLDİĞİ KADAR BELİRGİN BİR BİÇİMDE TEKRAR ETTİRİLMESİDİR.

 

Tanımlar

Hareketler: Fiziksel beceriyi uygulamak için gerekli olan Vücut Mekaniği.

Beceri: Bir fiziksel görevi yerine getirmek için gerekli büyük hareketleri duruşlar ve birbiriyle ilgili daha ufak hareketler serisi.

Tekrar: Bir becerinin başarılı bir şekilde yapılması.

Set: İstenen sayıda yapılan tekrarlar serisi.

 

Alıştırma: Bir veya birkaç antrenör tarafından yakından izlenen ve bireysel becerilerin istenen tekil etkiyi yaratacak takım becerilerine dönüşmesi için tasarlanmış ölçülmüş setler serisi.

Antrenman: Önceden belirlenmiş performans hedeflerine dayanan mantıklı bir ilerleme süreci içinde yoğrulmuş bir alıştırma serisini içeren programlanmış zaman dilimi.

 

Mevsim: Karşılıklı etki için tasarlanmış antrenmanları ve yarışmaları içeren ve takvim üzerinde programlanmış zaman dilimi.

 

İyi Bir Antrenman İçin Gerekli Olanlar

Bir alıştırmanın ve antrenmanın etkili ve etkin olabilmesi için bazı elemanlar gereklidir:

Antrenörün Becerileri

1. Hareketler ve becerilerle ilgili yeterli bilgi düzeyi

2. Eğitim teknikleri için ileri düzeyde hazırlanmış prensipler listesi

3. Teknik becerilerin taktik uygulamasıyla ilgili yeterli bilgi düzeyi

4. Eğitim prensipleri ve fiziksel kondisyona sokmakla ilgili yeterli bilgi düzeyi

5. Yaratıcılık

6. Organizasyonel beceriler

7. İletişim Becerileri

Tesis ve Gereçler

8. Her oyuncu için en az iki top

9. 6 oyuncu başına bir file ve saha

10. Kenar çizgileri veya bitiş çizgileri sonrasında en az 30 feet ve duvara en az 20 feet yakınlık.

11. Senoh ( ) veya ona eşit standartlar

12. Filelerin kırılmaz antenleri olmalı

13. En az 24 top alan tekerlekli bir sepet

14. Alanı ve orta sahayı kurma kolaylığı

15. 25-40 metre yüksekliğinde tavan

16. İyi ışıklandırma

17. depolanmış gereçlerin minimumu ve duvarların keskin kenarlarına takılacak gereçler vs.

18. İyi durumda olan antrenman gereçleri (zıplama, fiziksel ve teknik kullanım için)

Oyuncuların ve Kadrodaki Personelin Sorumlulukları

19. Oyunculara antrenman yaptırılmalı

20. Tüm ısınma ve oyuncuları ilgilendiren diğer gereçler düzgünce saklanmalı

21. Antrenman kıyafeti

22. (Antrenörler antrenör kıyafeti içinde olmalılar)

TAKTİK OLARAK, OYUNCULARINIZI TEKNİK OLARAK UYGULAYAMAYACAKLARI BİR ŞEYİ ONLARA ÖĞRETMEYİN.

Her antrenmanın bir konusu olmalıdır. (Örneğin: defansla ilgili, hücumla ilgili, bilinmesi gereken temel konular, oyun planının gözden geçirilmesi, “kalp” geliştirme vs.)

Her antrenmanın bir temposu olmalıdır (Örneğin: yoğun, oyun hızı, yavaş, öğrenme)

Her antrenman mantıklı bir ilerleme göstermelidir (Örneğin: bireysel beceriler ve müsabaka seviyesinde (taktiksel) hareketten uygulamaya geçiş)

Alıştırmalar da buna göre tasarlanır.

Alıştırmaların Tasarlanması

 

Alıştırmalar aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

1. Öğretme:

Yavaş. Oyundaki gibi olması şart değildir. Mekanikle bağlantılı olmalıdır. Dikkatle incelenmelidir. Hareket paternlerinin belirgin olması beklenir.

2. Süratli

Hızlı tempo. Kısa sürede birçok kontakt içerir. Yakından izlenir – zaman hareketi.

 

3.Çılgınca veya kriz halinde

Çok hızlı tempodur. Stresli durumlarda becerilerin uygulanışına ve bağırsak tahammülüne odaklanır. Toplamda veya bir sırada x kere başarılı tekrar beklenir.

4. Oyun akışında

Tüm takım alıştırmaları ve üçe karşı birli oyunla. İki veya daha çok becerinin bileşimi. Hızlı-orta düzeyde tempo gerektirir. Yakın gözlem. Bir sırada başarılı tekrarlar. Toplamda başarılı tekrar.

 

Alıştırmaların Ölçümü

Zamanlı

Başarılı tekrar hedefi

Bir sırada başarılı tekrar

İstenen miktarda başarılı tekrar içeren zaman dilimi

Bir sırada belli sayıda başarının tekrarı hedefi

Çaba gösterilmediği için oluşan hatalara eksi verildiği başarılı tekrarlar

Sporcunun meni

Alıştırmalarla İlgili Anket

 1. 3. Etkin miydi? belirlenen sürede kaç kere topla kontak kuruldu – Orijinal akış
 2. 4. Performans kalitesi gerektiriyor mu? Nasıl ölçülüyor? Üretim hedefleri meydan okuyucu türden mi?
 3. 5. Herkesin katılımını sağlıyor mu? Oyuncuların rolleri nedir?
 4. 6. Oyunla bağlantılı mı?
 5. 7. Dinlenme – çalışma zamanı orantısı nedir?
 6. 8. İlginç mi?
 7. 9. Ölçülebilir mi?

 

Alıştırmalarla İlgili Diğer Unsurlar

Her alıştırmanın bir takma adı olmalıdır ki minimum açıklama gerektirsin.

 

Antrenmanın Genel Aşamaları

Takım Oluşturma (Bağlılık, ortak ruh veya zihin gücü, disiplin)

Toplam etki

Arttırılmış fiziksel kondisyon

“Takım kişiliği”

Bazı Genel Alıştırma Türleri

 1. 1. Isınma

Vücut ısısını yükseltme.

Hareket alanı

Kardiyo vasküler (Zıplama)

Teknik

 1. 2. Altyapı çalışması

Bireysel temellerin ilerletilmesi

 

 1. 3. Ortak çalışma

2 ya da daha çok oyuncuyla gerçekleştirilen bireysel temellerin kullanımıyla alıştırma yapılması

 1. 4. Takım çalışması

Takım alıştırmalarını uygulama teknikleri ve ikinci ve 3. aşamalarda kullanılan beceriler

 1. 5. Stresli Çalışma

Bireyler veya takımla yüksek ve kriz tempolu alıştırmalar

 1. 6. Fiziksel Kondisyona Sokma

Zıplama antrenmanı

 1. 7. Soğuma

Bazı Genel Alıştırma Türleri

1.Bireysel Alıştırmalar – Öğretim (bazı aktiviteler bu paternlerle yürütülebilir)

Özellikler

– – Her oyuncu için bir top

– – Ayrıntılı hazırlanmış gereçler gerektirmez

– – Topu kontrol etme eğitimi

– – Oyunla bağlantısı yok

– – Motor paterniyle bağlantılı

– – Kısa sürede birçok tekrar

2. İkili alıştırmalar – Öğretim

Özellikler

– – İki kişiye bir top

– – Ayrıntılı hazırlanmış gereçler gerektirmez

– – Oyunla bağlantısı yok

– – Çok tekrar

– – Top kontrolü üzerine yoğunlaşma

– – Oyuncular arasında bazı koordinasyon biçimlerini öğretir

3. Üçlü

Özellikler

– – Üç kişiye iki top

– – Kullanım esnekliği

– – Bir beceri üzerinde odak

– – Kısa sürede birçok tekrar

– – Oyuncular beraber çalışmaya başlarlar

Örnek:

 

– Serbest top pas çalışması

– “Top çevirici” topu aktif oyuncuya atar (underhand( )), böylece kendi konumunu ayarlar veya hareket eder. Aktif oyuncu forarm( ) topu hedefe atar. Hedef oyuncu topu çeviriciye sektirerek atar böylece top sekerek çeviricinin kalça hizasına gelir. Aktif oyuncu bir önceki topu hedefe attıktan hemen sonra top çevirici ikinci topu ona atar. Bundan sonra oyuncular yer değiştirirler.

Elmas Biçimli Alıştırmalar – Öğretim

Özellikler

– – Merkez alıştırma

– – Tüm oyuncuları içerir

– – Yüksek tempolu

– – Birçok beceriyi içerir

– – Süre kısıtlaması var

(Solda şekil var.)

Örnek:

Antrenör (C), topu 2 numaralı oyuncuya atar. 2 numara başlangıç pozisyonunda file önünde duran ve antrenörün topu atmasıyla geri çekilen 3 numaraya pas atar. 3 numara topa vurur. 3 numara topa vurduktan sonra 4 numaralı pozisyona kayar. Antrenör bunun hemen arkasından 1 numaraya pas atan 2 numaraya ikinci bir top atar. 1 numara topa vurur ve 2 numaraya kayar. İki topu pas atan 2 numara 3 numaraya kayar. 4 numara 2 topu da havada yakalar ve bunları antrenöre götürür ve 1 numaraya kayar. Bir blok eklenebilir. Antrenör 2 numaradan toplara vurabilir ve 1 numara topu pas atabilir veya dig ( ) edebilir vs.

Shuttles ( )

Özellikler

– – Topu ele alma

– – Bir çok hareket içerir

– – Oyunla bağlantılı değildir

– – Bir shuttleda ( ) 3 – 5 oyuncu gerekir

Örnek: (Şekil var)

 

Üçlü Dalgalar

Takım oyununda kullanılmak üzere takım fonksiyonlarıyla bireysel becerileri birleştirmeyi öğretmenin en iyi yolu üçlü gruplar halinde bir takımın gerektirdiği tüm alıştırmaları çalışmakla mümkün olur.

Özellikler

– – Bir çok beceri birbiriyle uyumla halde kullanılır

– – Oyunla bağlantılıdır

– – Oyuncular belirli taktik pozisyonlarda istenildiği gibi yerleştirilerek çalışılabilir

Örnek: Dalgalar

– – A sahasındaki oyuncular antrenörün istediği hücum becerilerini geliştirirler

– – B sahasındaki oyuncular defans becerilerini geliştirirler

– – Başarılı tekrarların yapıldığı X süre sonra oyuncular defanstan hücuma “dalgalanırlar” (1. oyuncu 2. ye/ 2. oyuncu 3.ye vb.)

– – Oyuncuların etrafları oyunun bir alıştırmasında dört ana eleman üzerinde beraber çalışacakları oyuncularla sarılmıştır.

 

(şekil var)

YUKARIDAKİ ALIŞTIRMA TASARIMLARI ÖRNEKTİR. BUNLAR GİBİ BİR ÇOK ALIŞTIRMA VARDIR: SİZ DE KENDİNİZ YUKARIDA BELİRTİLEN PRENSİPLERE UYAN ALIŞTIRMALAR YARATABİLİRSİNİZ.

 

Son Olarak Bazı Önemli Noktalar

– – Her alıştırma tekrarı kendi doğal sonucunu doğuracak nitelikte olmalıdır. (Oyuncular her topu dışarı gönderecekleri kadar oynatılmalıdır.)

– – Alıştırmaların oyuncular tarafından belirlenen takma adları olmalıdır.

– – Antrenman beklenilen oyun davranışlarının temposunda, hatta iki katında olmalıdır.

– – Antrenman çekişmeli geçmelidir. Yarışma ruhu geliştirilmesi gereken bir beceridir.

– – Antrenman problemlerin ortadan kaldırılması gereken bir platformdur. Oyuncularınızın çözmek zorunda olacağı olumsuz koşullar yaratın. Bu gibi durumlarla maç yerine antrenmanda çözüm bulmak daha iyidir.

– – Alıştırmaların her zaman (ne kadar uzun sürerse sürsün) başarıyla sonuçlanmalıdır.

Antrenman Kuralları

 

Antrenmanın Amacı:

 

Takımı maçlarda karşılaşılabilecek her duruma hazırlamak.

Bir grup bireyi bir takım haline dönüştürmek.

Hem bireylerin hem de takımın kendi maksimum kaynaklarını keşfedebilecekleri tecrübeler kazandırmak.

Antrenmanın İşlevi:

Antrenmanın işlevini en etkin bir biçimde yerine getirebilmesini sağlamak için oyuncular temel pratik tekniklerini doğru bir şekilde yerine getirmeliler.

 1. 1. Topu tutmak – Bir alıştırma sırasında antrenöre verilen top antrenörün kalçasında dayalı durmalıdır. (Eğer solaksa top sol kalçasına dayalı durur, sağ elini kullanıyorsa sağ kalçasına)
 2. 2. Top sektirmek – Bir oyuncunun başka bir oyuncuya topu sektirerek atması gereken bir alıştırmada topu atan oyuncu bunu bir kere sektirerek yapar ve böylece top sektikten sonra, topu alan oyuncunun bel hizasına gelir.
 3. 3. Topu havada yakalamak – Eğer mola arası değilse, oyuncular topu havada yakalama çalışması yapan takım arkadaşlarını korumak için pozisyon almalıdırlar.
 4. 4. Topu atmak (havaya) – eğer bir alıştırma topun havaya atılmasını gerektiriyorsa, bu iki elle omuzdan aşağıda yapılmalıdır (Rick Barry’nin serbest atış yüzdesiyle NBA rekorunu kırdığı serbest atış tekniği gibi).
 5. 5. İletişim – Tüm belirli iletişim cümlecikleri veya kelimeleri antrenmanda kullanılmalıdır.
 6. 6. Efor – Yapabildiğiniz kadar kendinizi zorlayın. Kendinizi ölçmeyin.

 

Kurallar:

1. Antrenör tarafından söylenmedikçe antrenman sırasında bir kenarda oturulmaz.

 1. 2. Antrenman her zaman saatinde başlar.
 2. 3. Herhangi bir memnuniyetsizlik veya korku ifadesine müsamaha gösterilmez. Oyuncu oturtulur veya antrenmandan çıkartılır. Bir müsabaka sırasında veya başka bir zaman duygusal kontrolün elden bırakılmasına müsaade edilmez. Kontrollü antrenman sırasında alışılmalı.
 3. 4. Herhangi bir terapi gerekiyorsa antrenmandan önce yapılır. Bir antrenör antrenmanın başlangıç saatinden yarım saat önce bu tür özel görüşmeler için vakit ayırır.
 4. 5. Oyuncular (ve personel) sadece takıma ait antrenman kıyafeti giymelidirler.
 5. 6. Kendinizi her antrenmana elde edeceğiniz tecrübeden neler çıkartacağınızı düşünerek zihinsel açıdan hazırlayın. Antrenmana bu yöntemle başlayın!
 6. 7. İlk ve son sıralama hariç, bahsedilen sıralamadaki son oyuncu 10 mekik, rolls

( ) veya şınav vb. çeker.

 1. 8. antrenörün verdirdiği su veya dinlenme molası haricinde antrenman süresi boyunca koşun ve tempolu yürüyüş yapın.
 2. 9. Her zaman havadaki kendi topunuzu kendiniz yakalayın. Hiçbir zaman başka bir gruptan veya ikiliden sizin topunuzu yakalamalarını istemeyin.
 3. 10. Alıştırma esnasında topu havada yakalarken topun yön değiştirmesine izin vermeyin.
 4. 11. Eğer antrenmanı terk etmeniz gerekiyorsa bunu antrenöre söyleyin.
 5. 12. Antrenman sırasında topa dokunduğunuz her zaman “top” ya da “bende” diyin.
 6. 13. Bir alıştırma sırasında topun arkasından gitmediyseniz o alıştırmayı tekrar edin. Hiçbir zaman topun arkasından gitmemek için sebep yoktur.
 7. 14. Takım arkadaşlarınız yorucu bir alıştırma yapıyorlarsa onları cesaretlendirmelisiniz.
 8. 15. Eğer antrenmana gecikir veya antrenmanı kaçırırsanız sorumlu görevliye haber verin.
 9. 16. her hafta dört kişilik bir grup sahayı hazırlamakla görevlendirilir. Saha antrenmanın başlangıcından 15 dakika önce hazır olmalıdır.
 10. 17. Oyuncular sakatlanmaları veya hastalık durumlarını teşhis konar konmaz antrenörlere bildirmelidirler.