Zihinsel engelli çocukların gelişim özellikleri yaşıtlarına göre farklılık göstermektedir. Temel ihtiyaçlar zihinsel engelli çocukların da yaşıtlarıyla aynıdır. Bu çocuklarda sevmeye, sevilmeye , içmeye yemeye, başarmaya kabul görmeye , toplumun üyesi gibi yaşamaya ihtiyaç duyarlar. Sosyal yaşama uyum sağlayabilmeleri bu ihtiyaçların giderilmesiyle gerçekleşir. Zihinsel engelli çocuklarda bireysel farklılıklar gösterirler. Tümü için genel özelliklerden bahsetmek mümkün değildir. Gelişim alanlarına göre sık rastlanan özelliklerden sözedilebilir.

Fiziksel Özellikler :

Hafif derecede zihinsel engelli çocuklar fiziksel görünüm yönünden yaşıtlarından pek farklı değildir. İleri derecede Z.E. bazı karakteristik farklılıklar görülmektedir. Hidrosefal, mikrosefal, mongoloid vb. Kısa boy, çekik göz, kalın ense, basık, büyük ve küçük baş, kısa ve küt parmaklar gözlenen ortak özelliklerdir.

Bedensel ve Devrimsel Özellikler :

Bu alanlardaki gerilikler, gelişim bozukluklarıyla birlikte gelişime olanak sağlamayan ortamdan da kaynaklanmaktadır.

Görülen belirgin özellikler:

1 – Troidin az salgılandığında nedeniyle bedeni gelişim tamamen duraklamış olabilir.

2 – Sık sık diş çürümeleri ve deformasyonları görülebilir.

3 – Boy ve ağırlık bakımından gelişimleri yavaşlatır.

4 – Sık hastalanırlar, dayanıksızdırlar.

5 – Ek bedeni özürlere sık rastlanır. ( görme, işitme vb.)

6 – Büyük ve küçük kaslarını yeterince kullanamazlar.

7 – El göz koordinasyonunda güçlük çekerler.

Zihinsel Gelişim özellikleri:

Zihinsel Engelli Çocuklar, zihinsel gelişimde belirgin gerilik gösterirler. Bu çocuklarda görülen zihinsel özellikleri şöyle sıralayabiliriz:

1 – Yaşıtlarına göre geç ve güç öğrenirler, öğrenseler bile sık tekrar gerekmektedir.

2 – Dikkat süreleri kısa ve dağınıktır. Devamlı ilgi ve desteğe ihtiyaç duyarlar.

3 – İlgi alanları sık sık değişir ve ilgileri kısa sürelidir.

4 – Soyut kavramları çok geç ve güç anlarlar ya da hiç anlayamazlar. Somut kavramları daha kolay öğrenirler, fakat sık tekrar gerekir.

5 – Zaman ve uzaklık kavramını ileri yaşlarda güç öğrenebilirler.

6 – Konuşmaya geç başladıkları için ifade yetenekleri zayıftır.

7 – Öğrendikleri bilgileri genelleyemezler, transfer edemezler.

8 – Yeni durumlara uyum sağlamada zorluk çekerler.

9 – Çabuk yoruldukları için faaliyeti bırakırlar.

10 – Daha çok yaşıtlarından küçüklerle ilitişim kurar ve oynarlar.

11 – Belleklerinin zayıflığı nedeniyle çabuk unuturlar. Değişik zamanlarda tekrar ihtiyaç duyarlar.

12 – Akıl yürütme ile sonuca uluşamazlar. Basitleştirilmiş olay durumları kavrar ve algılarlar.

Zihinsel gelişim özelliklerinin iyi bilinmesi eğitim açısından önemlidir.

Sosyal Gelişim Özellikleri :

Zeka geriliği olan çocuklar toplum kurallarını kavramada ve uymada zorluk çekerler. Bu alandaki özellikleri şöyledir :

1 – Yaşıtlarından küçüklerle kolay iletişim kurabilirler.

2 – Menfaate dayalı dostlukları vardır.

3 – Grup içinde sorumluluk almak istemezler ve bağımlıdırlar.

4 – Toplum ve oyun kurallarına uymada zorlanırlar. Kurallar basitleştirilmelidir.

5 – Sosyal etkinliklere çok az katılırlar.

6 – Bencil ve çekingendirler. Paylaşma duyguları gelişmemiştir.

7 – İnatçıdırlar.