Tıp

Zihinsel Engelliğin Nedenleri

Zihinsel engellilik bir hastalık değil, bir duruma neden olan bilinen veya bilinmeyen bir çok etmen vardır. Çocuklarda davranış gelişimi, kalıtım ve çevreden etkilenmektedir. Zekanın gelişiminde de kalıtımın etkisi büyüktür. Zihinsel engele neden olan etmenleri genel olarak 5 grupta inceleyebiliriz.
1 – Gebelik öncesi Nedenler

2 – Gebelik Dönemindeki Nedenler

3 – Doğum Sırasında Nedenler

4 – Doğumdan Sonraki Nedenler

5 – Diğer Nedenler

1 – Gebelik öncesi Nedenler:

Doğrudan anne ve babadan kaynaklanan nedenlerdir. En önemlisi kalıtımdır. Sıralamak istersek:

A – Kalıtım

B – Annenin; vitamin noksanlığı , şeker hastalığı yüzünden zayıf düşmesi

C – Annenin; verem,sıtma ve zehirlenmeler olması.

D – Akraba evlilikleri

E – Anne ve baba arasında çok yaş farkı,annenin çok genç olması, babın çok yaşlı olması.

F – Annenin menepoz döneminde yakın olması

G – Anne-babanın alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı olması.

2- Gebelik Dönemindeki Nedenler :

A – Kızıl,kızamıkçık,verem,anemi vb. hastalıklar geçirmesi.

B – Aşırı heyecanlar, ruhsal rahatsızlıklar geçirmesi.

C – Aşırı yorgunluklar ve büyük kazalar geçirmesi.

D – Çocuk düşürmeye çalışma ve hamilelikten nefret etme.

E – Gıda ve oksijen yetersizlikleri.

F – Hormonal bozukluklar.

G – Uzun süre röntgen ışınlarına maruz kalmak.

H – Çocuğun anne karnında bazı ateşli hastalıklar geçirmesi.

I – Kan Uyuşmazlığı ( Rh faktörü )

İ – Çeşitli uyuşturucu madde, aşırı alkol ve sigara kullanması,olarak sıralanabilir.

3 – Doğum Sırasındaki Nedenler :

Doğum sırasındaki oluşabilecek aksaklıklardan kaynaklanan nedenlerdir. Bunlar:

A – Çocuğun ters doğması ( Makattan , omuzla , yan geliş )

B – Hatalı forseps veya sezeryan yapılması.

C – Geç ve güç doğum.

D – Kordon dolanması.

4 – Doğumdan Sonraki Nedenler:

A – Çocukluk çağında beyin ve beyin zarı iltihabı , kızamık , kızıl vb. ateşli hastalıklar geçirilmesi.

B – Doğumdan kısa süre sonra mikrobik sarılık geçirilmesi.

C – Göbek kordonunun bağlanamaması sonucu kanama geçirilmesi.

D – Baş üzerinde düşmeler.

E – Geçirilen çeşitli kazalar.

F – Bebeklikte uyuşturucu madde verilmesi ( Uyuşması için )

5 – Diğer Nedenler

A – Bedeni rahatsızlıklar

B – Arıza veya geçici bozukluklar ( görme , işitme , vb. )

C – Çeşitli ruh hastalıkları

D – Çevre

Zihinsel engellilik hiçbir bozukluk, anormallik olmadan da çevre şartlarının yetersizliği ve olumsuzluğu deneniyle ortaya çıkar. Evde zihinsel engelli birey olması, fiziksel şartların elverişsizliği , beslenme ve sağlık problemleri, anne- çocuk arasında iletişim bozukluğu , ailenin ekonomik yetersizliği, sosyal yaşam eksikliği, çevrenin yetersizliğini gösterir. Diyebiliriz ki , çevre şartları da zihinsel gelişimi önemli derecede etkilemektedir. Zengin uyarıcılar ve motivasyon zihin gelişimini ve başarıyı olumlu yönde etkiler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir